++++

คลิกที่ + - เพื่อเพิ่ม ลดความเร็วในการดูภาพ

===== Photo album =====
 1. รูปถ่ายของ แมงปอ ชลธิชา มาเยือนเวทีไท 18 สค.2550
 2. รูปถ่ายของ น้องเบนซ์ จูเนียร์ บนเวทีไท 18 สค.2550
 3. รูปถ่ายของไผ่ พงศธร มาออกรายการ 07 show 12 สค 50
 4. รูปถ่ายของ ก็อท จักรพันธ์, แพรวา พัชรี, ไผ่ พงศธร, รัชนก ศรีโลพันธ์, ดอกอ้อ ทุ่งทอง บนเวทีไท 11 สค.50
 5. รูปถ่ายพี่นาง ศิริพร อำไพพงษ์ บนเวที 7 สีคอนเสิร์ต 11 สค.2550
 6. รูปถ่ายไหมไทย ใจตะวัน บนเวที 7 สีคอนเสิร์ต 11 สค.2550
 7. ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมคอนเสิรต์ "ด้วยรักแด่ครูสลา" 11 มี.ค.50

ค้นหาทุกอย่างในเวบนี้


สถิติผู้เข้าชม คน
Stats (เริ่มนับ 23 ส.ค.2550-10.00 น.)

 1. Clip Video คอนเสิร์ต เสียงอิสาน ณ เวทีไทย ตอนที่ 1 วันที่ 15 ก.ย.2550
 2. clip video ไผ่ พงศธร , พี สะเดิด, แพรวา พัชรี ,ตั๊กแตน ชลดา มาออกรายการจันทร์พันดาว 10 ก.ย.2550
 3. MV 6 เพลงสุดม่วนของ หมอลำคู่เอก ปฤษณา วงศ์ศิริ & บานเย็น รากแก่น
 4. MV รวม 7 คลิปวิดีโอการแสดงสดของ ไหมไทย ใจตะวัน (สมัยอยู่เสียงอีสาน)
 5. MV ศิริพร อำไพพงษ์ โบว์รักสีดำ |

Saturday, November 10, 2007

รวมเพลงจีนที่คนไทยชอบร้องในคาราโอเกะ


เซียวบ๊ะจ่าง
เพลงจีน
F
ทำนองคนร้อยเล่ห์
เพลงจีน
Fเซียว.บ๊ะ.จ่าง
....ดนตรี..........
จู.ปี๊.จู..ถ่าน
ไท.เปี.ย..นัง
แ.ป่.โบ้ว.ปุ.น.ได
จิน.เที.ย..ทัง
ฮอ.อั๊.ว.ถั.ก.จือ
เก.ย.ตอ..ตัง
ชู้.เอีย.บ่อ.โหล่ว
บอ.ปั.ว..ฮัง
เจีย.ง.ซี.ไล..บ่วย
เซียว.บ๊ะ..จ่าง
เซียว.บ๊ะ.จ่า.ง
เซียว.บ๊ะ.จ่าง
บ่วย.เซียว.บ๊ะ.จ่าง
เซียว.บ๊ะ.จ่าง
แบ.จ๊อ.ซิ.ง..หลี่
จิน.คุ่.น..หนัน
น.า.บ๊.อ.ปุ๊น.จี
จ้อ.บ่ว.ย..ตัง
ปู.เจียง
เฮ.ง.อุย
ซี.อึ.ม..ท้ง
ซ่อ.อี่.เจีย.ง..สี่.จ่อ.แ.จ..หั่.ง
ต๋า.เตี่ย.หยิ่ง.จิง
โบ่ย.บ๊ะ..จ่าง
เซียว.บ๊ะ.จ่า.ง
เซียว.บ๊ะ.จ่าง
บ่วย.เซียว.บ๊ะ.จ่าง
เซียว.บ๊ะ.จ่าง
หมี่.เกี้ย.จี..หลี่
จี.ห.ลี่..กุย
ฉู่..ไล้.เท้.า.จุย
เจีย.ตั.ว..ตุย
เซียง.คา.เกี.ย.เก่า
แบ่.เที.ย.ทุย.
ตู้.เจีย.บอ..เซียว
เจียง.แ.คะ..ขุ่ย
ยิง.จิง.ไจ้.บ่วย
เซียว.บ๊ะ..จ่าง
เซียว.บ๊ะ.จ่า.ง
เซียว.บ๊ะ.จ่าง
บ่วย.เซียว.บ๊ะ.จ่าง
เซียว.บ๊ะ.จ่าง
เซียว.บ๊ะ.จ่าง

ดนตรี 10 บาร์6...7...8...
9>>>10ปู่ชือเติงเว่ยเลียว.เชิ้น มา
...เอี้ยวเชียวทาเว่ยญา.เชียว
. ฮู้อา..วอเมียนเทียนเตอใจ๋..ชิ ตา
...*คอยกันซออ้ายดิ.ชิงฮิ วอ..
.*เน้ยเทียน ชี..มี่เทวอ ซอ...
โย่งฮอง เยย.ดิอ้าย.อาเชียว วอ..
.เชียงฮิ เย้..คือฮัวไฮ ญิ...ชีอี ฟู.
วอนี่..เลียว ฟ่อ...*ปูซื่อเติ่ง
เว่ยเลียว.เชิ้ง มา.....*เอี้ยว
เชียวทาเว่ยญา.เชียว ฮู้อา....
.*วอเมียนเทียนเตอ.ไจ๋ชิ ตา...
..*คอยกันซออ้ายคิ.ชิงฮิ วอ...
.(ดนตรี)7...8...
9>>>10ปู่ชือเติงเว่ยเลียว.เชิ้น มา
...*เอี้ยวเชียวทาเว่ยญา.เชียว
. ฮู้อา...*วอเมียนเทียนเตอไจ๋.
.ชิ ตา...*คอยกันซออายคิ.ชิงฮิ วอ
..เน้ยเทียน ชี..มี่เทวอ ซอ..
โย่งฮ้อง เยย.ดิอ้าย.อาเชียว วอ.
เชียงฮิ.. เย้..คือฮัวไฮ ญิ..ชีอี ฟู.
วอนี่.เลียว ฟ่อ...*ปู่ซือเติ่ง
เวยเลียว.เชิง มา...*เอี้ยวเชียว
ทาเว่ยญา.เชียว ฮู้อา...*วอเมียน
เทียนเตอไจ๋.ชิ ตา...*คอยกันซอ
อ้ายคิ.ชิงฮิ วอ............


ทีโอวโอว
เพลงจีน
Eb

สิ่งสุดท้าย
เพลงจีน
C
....ดนตรี..........
ทีโอวโอว เบดีโอ
อัก กุ๊งอาเดียตีทาว
อาเบกูดโอว...
กูดดากูด กู๊ดดากูด
กูดเดียวชีเบ๊ ซันลิวโกว
อี.ยาเฮกโตจิ้นเจีย.ทูบี.
ทีโอวโอว เบดีโอ
อัก กุ๊งอาเดียตีทาว
อาเบกูดโอว...
กูดดากูด กู๊ดดากูด
กูดเดียวชีเบ๊ ซันลิวโกว
อี.ยาเฮกโตจิ้นเจีย.ทูบี.
อักกุ๊งอาเบ๊จิว
เกียงอามาเบ๊จิ้วเจีย
เน่งเน่งเซียว
ทาอาโต้งฝ้อเตียว
อี.ยาเฮกโต
ดงตงซิกตงเซียง วะอะฮา..
.อักกุ๊งอาเบ๊จิ้วเกียง
อา.มา.เบ๊ชิ้วเจียว
อักกุ๊งอาเบ๊จิ้วเกียง.
อามาเบ๊จิวเจียง อา ฮ่า.ฮา
นัน เด-เซียว
พาอาโต้งฝ้อเตียว
อี.ยาเฮกโต
ดงตงชิกตงเชียง วะอะฮา
....ดนตรี..........
ทีโอวโอว เบดีโอ
อัก กุ๊งอาเดียตีทาว
อาเบกูดโอว...
กูดดากูด กู๊ดดากูด
กูดเดียวชีเบ๊ ซันลิวโกว
อี.ยาเฮกโตจิ้นเจีย.ทูบี.
ทีโอวโอว เบดีโอ
อัก กุ๊งอาเดียตีทาว
อาเบกูดโอว...
กูดดากูด กู๊ดดากูด
กูดเดียวชีเบ๊ ซันลิวโกว
อี.ยาเฮกโตจิ้นเจีย.ทูบี.
อักกุ๊งอาเบ๊จิว
เกียงอามาเบ๊จิ้วเจีย
เน่งเน่งเซียว
ทาอาโต้งฝ้อเตียว
อี.ยาเฮกโต
ดงตงซิกตงเซียง วะอะฮา..
.อักกุ๊งอาเบ๊จิ้วเกียง
อา.มา.เบ๊ชิ้วเจียว
อักกุ๊งอาเบ๊จิ้วเกียง.
อามาเบ๊จิวเจียง อา ฮ่า.ฮา
นัน เด-เซียว
พาอาโต้งฝ้อเตียว
.โต้งฝ้อเตียว
.โต้งฝ้อเตียว
..อี.ยาเฮกโต
ดงตงชิกตงเชียง วะอะฮา
วะอะฮา วะอะฮา
....ดนตรี..........
จางลี ลี้ตาเฮาเซียฮั้งงี่ชือไช
ไจเย เย้หลี เยายาเยา..
ชิง.นี่นานโยเฮ ยิเยไจหว่าง
ทิชิงไฮ หลี่เพียว ย้า.เพียว..
ยาง.วอติกัว
เชียนฮึนชุยฮาเวยฮิฝง.
ชุยไค เลี่ยวมี่ดีชาง.เลียว..
เยาวอ ดิโชง
อึนเชียงชุยน้าเลียวเฮอโช่ย
กู่อู้ตวนดิฮิเชี่ยว มี่ชิงฮึนฟู่..
เย.ซึโชดิชางยิง
เฮียนปู ชูวอดิชิงยิงยิง..
ตียินเมยดิเยกวง
เคิ้นเจาเลียว เลียววอดิชิง
เยอลีลีเว่าดิเยียน
ลี่ชิงเชยเย้า
เช้ยฮึนชิง.ชิง ยา-วอ
ลีเวยเชียงวอไฮ้
ซือม้อวอฮู ฮุ้ฮูลี่
....ดนตรี..........
เย.ซึโชดิชางยิง
เฮียนปู ชูวอดิชิงยิงยิง..
ตียินเมยดิเยกวง
เคิ้นเจาเลียว เลียววอดิชิง
เยอลีลีเว่าดิเยียน
ลี่ชิงเชยเย้า
เช้ยฮึนชิง.ชิง ยา-วอ
ลีเวยเชียงวอไฮ้
ซือม้อวอฮู ฮุ้ฮูลี่
..


หมดหวังก็ยังคอย
เพลงจีน
F
ฮัวซิน [ดอกไม้ให้คุณ] ( Eb )
เพลงจีน
Eb
....ดนตรี..........
วอ.เม่ยวาง ชิง.นี วังชี-วอ
เลมมิงซือนีเจ๊า.ชัวโช๊..
เจิ่นนิ๊งนีนี๊เชียะโตชือไจ เพี้ยงวอ
คานชิ้นเทียนนีเซิมมอ.ซัว..
เม.ชัวว้อ
เซียงเที๊ยงไล คานอึนวอ
ยีเตงเซียวเซียะอี.เนียง.วอ
ซำไปเลียว.ชีวู
เกือเฮออีซือตู๊เฮากัว.
มิงชิง ลีเก๊วเติ้งเมเยวฮัว...
ป่าวฮันตีไอ ชิงฮ๊วนเก-วอ...
....ดนตรี..........
วอ.เม่ยวาง ชิง.นี วังชี-วอ
เลมมิงซือนีเจ๊า.ชัวโช๊..
เจิ่นนิ๊งนีนี๊เชียะโตชือไจ เพี้ยงวอ
คานชิ้นเทียนนีเซิมมอ.ซัว..
เม.ชัวว้อ
เซียงเที๊ยงไล คานอึนวอ
ยีเตงเซียวเซียะอี.เนียง.วอ
ซำไปเลียว.ชีวู
เกือเฮออีซือตู๊เฮากัว.
มิงชิง ลีเก๊วเติ้งเมเยวฮัว...
ป่าวฮันตีไอ ชิงฮ๊วนเก-วอ...
....ดนตรี..........
เม.ชัวว้อ
เซียงเที๊ยงไล คานอึนวอ
ยีเตงเซียวเซียะอี.เนียง.วอ
ซำไปเลียว.ชีวู
เกือเฮออีซือตู๊เฮากัว.
มิงชิง ลีเก๊วเติ้งเมเยวฮัว...
ป่าวฮันตีไอ ชิงฮ๊วนเก-วอ

..ดนตรี...
..หว่า เตอ ซิน
ถ่าง ไจ ลุย จง คง
ปา ฮวา ซี โตว ฉัว กวย
..นี เตอ ซิน
อ๊วง เลอ จี้ แจ ชง
ปู ชิง อี ลาง เยิน ตง
..อุย เฮ ปู
เซียน อัว เตอ โซว กง
ทิง ยือ ย่วย ช้าง โซว เกอ
..เฮย แย อิว ไป โจว
เฮย แย อิว ไป โจว เยิน
เซิง อุย ฮวน อิว จี เฮอ
..ซุน ชิ่ว ชัน ทุย ล่าย
ฮวา เซีย ฮวา ฮุ่ย ไจ ไค
จือ เอียว นี เวียน อี
จือ เอียว นี้ เวียน อี ยาง
มง ฮวา เซี่ยง หนี ชิน ไฮ..
..ดนตรี...
..ซุน ชิ่ว ชัน ทุย ล่าย
ฮวา เซีย ฮวา ฮุ่ย ไจ ไค
จือ เอียว นี เวียน อี
จือ เอียว นี้ เวียน อี ยาง
มง ฮวา เซี่ยง หนี ชิน ไฮ
..ฮวา ปาน เลย
เพียว ลัว ฟง จง ซุย
ลิว เปย อี แย ซง ยง
นี เตอ เลย
จิ๊ง อิง ที่ โทว ชิน
จง อี ติ้ง ไห่ อิว มง
..อุ่ย เฮอ ปู
เซียน อัว เตอ โซว ทง
คน ไค เหียน เซิ้ง อี เซอ
เชา ชี อิว เชา ลิว
เซา ชี อิว เชา ลัว ซง
โจว เยิน เจียน ชวี ตัว โช้ว
..จือ เอียว นี เวียน อี
จือ เอียว นี้ เวียน อี ยาง
มง ฮวา เซี่ยง หนี ชิน ไฮ
..จือ เอียว นี เวียน อี
จือ เอียว นี้ เวียน อี ยาง
มง ฮวา เซี่ยง หนี ชิน ไฮ
..จือ เอียว นี เวียน อี
จือ เอียว นี้ เวียน อี ยาง
มง ฮวา เซี่ยง หนี ชิน ไฮ
..จือ เอียว นี เวียน อี
จือ เอียว นี้ เวียน อี ยาง
มง ฮวา เซี่ยง หนี ชิน ไฮ.
...............


เกาซันชิง Cm ( Cm )
เพลงจีน
Cm
เทพบุตรชาวดิน
เพลงจีน
F
ดนตรี.....
เกา ซั้น ชิง
เจียน ซุย หลัน
อาลีซัน ตีกู เหนี่ยง เม้ย อยู๋
ซุย อย่า อาลีซันตี เส้า เนียน
จวง อยู๋ สั้น
อา อา อ่า อา อ่า อา อ้า
อา อ่า อ๊า อา อา
อาลีซันตี กู๊ เหนี่ยง
เหมย อยู๋ ซัน เยา
อาลีซันตี เส้า เนียน
จวง อยู๋ สั้น
เกา ซัน ชั้ง ชิง
เจี๋ยน สุ่ย ช่าง หลัน
กู๊ เหนียง เฮ้อ นา เส้า เหนี่ยน
ย้ง ปู้ เฟิน อย่า
ซี สุ่ย ชั้ง เวย เจ๊อ
ชิง ซั้น จ่วน
ดนตรี.....
เกา ซั้น ชิง
เจียน ซุย หลัน
อาลีซัน ตีกู เหนี่ยง เม้ย อยู๋
ซุย อย่า อาลีซันตี เส้า เนียน
จวง อยู๋ สั้น
อา อา อ่า อา อ่า อา อ้า
อา อ่า อ๊า อา อา
อาลีซันตี กู๊ เหนี่ยง
เหมย อยู๋ ซัน เยา
อาลีซันตี เส้า เนียน
จวง อยู๋ สั้น
เกา ซัน ชั้ง ชิง
เจี๋ยน สุ่ย ช่าง หลัน
กู๊ เหนียง เฮ้อ นา เส้า เหนี่ยน
ย้ง ปู้ เฟิน อย่า
ซี สุ่ย ชั้ง เวย เจ๊อ
ชิง ซั้น จ่วน

INTRO.....
..หวุ่ย หมอง หวง ยัด ซัง
เหล็ก ยีน เก๋ ฟาน จะ เป่ย หว่อ
หั่น ยวีน
โหม่ว โก่ว ไซ ก้าน หม่าน
ฉ่ง หล่อง
ตก พา กัม ซั่ง ห่ำ หมอง จัง
..โส่ย หลิ่ว โตว กั๊ม จิว
ไหว่ หลิว จี๊ ซัม หงอ ยวีน เถ่า
ยับ หมอง
หยั่น จอย หมอง จัง ตก
หวุ่ย หม่อง
ไส่ กาน เปย ฟูน จ่น หยี่ วาน
..โห่ว เขิ่ง ซั่ม จี๊
หงอ เหม่ย ซิ่ว ม่อ
ห่อ ฝ่อ เซ้ง ยวี่ ไป่
ฉ่ง ฉ่ง กาน ซัน เหย ฝ่า ทา
ฉอง ฮอย ยิบ หมอง เฝ้ย
หน่าน ซี่
..ไหว่ หม่อง โตว ยัด จิ่ว
จ่น หอ กั๊ม ก๊อง ฉาน หลาน เหม่ง
เล หมอง
เหย่า เจ วิ่ง หลิว
เฟ้ย ก๋อง ฝุด ทิ้น
หม่อง ฮอย ฉ้อง
ชด ปั๊ด จ่อย ฝาน..
SOLO......
..โห่ว เขิ่ง ซั่ม จี๊
หงอ เหม่ย ซิ่ว ม่อ
ห่อ ฝ่อ เซ้ง ยวี่ ไป่
ฉ่ง ฉ่ง กาน ซัน เหย ฝ่า ทา
ฉอง ฮอย ยิบ หมอง เฝ้ย
หน่าน ซี่
..ไหว่ หม่อง โตว ยัด จิ่ว
จ่น หอ กั๊ม ก๊อง ฉาน หลาน เหม่ง
เล หมอง
เหย่า เจ วิ่ง หลิว
เฟ้ย ก๋อง ฝุด ทิ้น
หม่อง ฮอย ฉ้อง
ชด ปั๊ด จ่อย ฝาน.


คนร้อยเล่ห์ ( F )
เพลงจีน
F

ซี่ฟ่ง/จอมใจจักรพรรด์ ( F )
เพลงจีน
F
ดนตรี 10 บาร์6...7...8...
9>>>10ปู่ชือเติงเว่ยเลียว.เชิ้น มา
...เอี้ยวเชียวทาเว่ยญา.เชียว
. ฮู้อา..วอเมียนเทียนเตอใจ๋..ชิ ตา
...*คอยกันซออ้ายดิ.ชิงฮิ วอ..
.*เน้ยเทียน ชี..มี่เทวอ ซอ...
โย่งฮอง เยย.ดิอ้าย.อาเชียว วอ..
.เชียงฮิ เย้..คือฮัวไฮ ญิ...ชีอี ฟู.
วอนี่..เลียว ฟ่อ...*ปูซื่อเติ่ง
เว่ยเลียว.เชิ้ง มา.....*เอี้ยว
เชียวทาเว่ยญา.เชียว ฮู้อา....
.*วอเมียนเทียนเตอ.ไจ๋ชิ ตา...
..*คอยกันซออ้ายคิ.ชิงฮิ วอ...
.(ดนตรี)7...8...
9>>>10ปู่ชือเติงเว่ยเลียว.เชิ้น มา
...*เอี้ยวเชียวทาเว่ยญา.เชียว
. ฮู้อา...*วอเมียนเทียนเตอไจ๋.
.ชิ ตา...*คอยกันซออายคิ.ชิงฮิ วอ
..เน้ยเทียน ชี..มี่เทวอ ซอ..
โย่งฮ้อง เยย.ดิอ้าย.อาเชียว วอ.
เชียงฮิ.. เย้..คือฮัวไฮ ญิ..ชีอี ฟู.
วอนี่.เลียว ฟ่อ...*ปู่ซือเติ่ง
เวยเลียว.เชิง มา...*เอี้ยวเชียว
ทาเว่ยญา.เชียว ฮู้อา...*วอเมียน
เทียนเตอไจ๋.ชิ ตา...*คอยกันซอ
อ้ายคิ.ชิงฮิ วอ............
.......
..(ดนตรี)...6...7...
8>>>(ญ).เหยินเซียว.._ส่า...
_ซิง.เวิน.._ฉุน..._ยั่วโหย่ว.
_อี้..._ซื่ออู๋.._ฉิง..._../..
_../.._../.._../.._../..
_ปู้จือ.ทา._เจียเหอ.สู่.
_ปู้จือ.ทา._เหอซิงหมิง.
_.เต่าเจี้ยวหว่อ_จั้ว..._ลี่...
_หนัน.อัน_..ซุ่ย_..ปู้_หนิง...
_../.._(ช)ชิง.จู_หมิงเต๋อ.เจิ้ง.
_เจีย.จู้_เป่ยจิงเฉิง_เอ้อสูซุ้ย.
_.ไหเมย._ติ้ง.กั้ว._ชิง (ญ).
_(อา!.นี่ไหล_จั้งเสินเมอ?).
_(ช)หว่ออ้ายส้าง_จิ่วเจีย
เหยิน.หว่อ_จิ้นเหลี่ยวจิ่วเจีย.
_เหมิน..._(ญ)หว่อเกอเกอปุ้.
_ไจ้เจียจินเทียนปุ้_ไม่จิว._../..
_(ช)ไม่.จิ่วตี_ฟ่งฉิงเห่า..
_ปี่จิ่วเกิ่งหมี_เหยิน.(ญ).
หว่อเหมินไม่จิ่ว_จั้วอิ๋น.เซิง.
_ปุ๊ต่งอ้ายเหย่_ปุ๊ต่งเฉิง.
_(ช)เว่ยเสินเมอ_จั้วลี่หนันอัน.
_ซุ่ย.ปุ๊._หนิง.(ช.ก)
_หนี่ซัว.อ้าย_ยิ่วถัน.ฉิง.
_ฉุนตี.ซื่อ._เสินเมอซิน?.
_ไจ้.เย่าปุ๊_อ้นเฟิน..
_ซ่งหนี่จินหยา_เหมิน..._../..
_(ญ)เปี๋ยหูซัว.ไขว้_ชวี่เส่าตี้.
_../.._(ญ)ซัว.เสินเมอ_เห่.เหยิน.
_ซิน.หย่วนไหลซื่อ_เจี่ยเจิ้ง.จิง
_เหยินเจียตีโสวฟา_.เก่ยหนี่.
_ถูเต๋อหมั่นเทียน_ซิง....
_(ช)หมั่นเทียน.ซิง.
_เจี้ยเหลียน.เฉิง_หวงตี้..
_ถีตีซือ._หวงห้วซิ่วตี_ฟ่ง...
_(ญ).หนี่เจีย.ซี่_ตังเฉิง.เจิน.
_ฉี่จวิน.จุ้ย_จุ้ยปุ๊ชิง..
_(ช).เตี้ยนหมิง.._เจี้วหลงฟ่ง.
_หนันเต้าปุ๊ฉี่_จวิน..._(ญ)..
_หว่อเหมินหลง_ฟ่งเตี้ยนหยวนจิ้น.
_โตวจือ.หมิง_หวง.ตี้._โตวปุ๊...
_ก่วน..หวอ_เฉวียนหนี่เส่าเฟย.
_ซิน..._../.._(ช).ปุ๊ปี้.._
_ถีหลง.ฟ่ง_หาย.ซือ_ลุ่นฮุน.อิน.
_หนี่เม่า.._เหม่ยลี่._หนี่ซิง..
ชงหมิง.._../.._อี.เจี้ยน.
_จิ้วชิง.ซิน._ไจ้เจี้ยน.จิ้ว_
_จงฉิง.._หนี่ย่วน.อี้_.หวอไต้หนี่
_จิ้น.จิง_เฉิง..._หว่อเหอ.หนี่.
_.ซวง.ซวง_ตุ้ยตุ้ยเพ่ยหลง.
_ฟ่งเซินกง._ส้าง..ย่วน_
_ตู้.เฉิน_ฮุน..._../..
_(ช).หว่ออี้เจี้ยนหนี่.
_จิ้วเถ่า.เยี่ยน_ไจ้เจี้ยน
หนี่เกิ้งซาง_ชิน.หนี่เย่า.
_ไต้ทาโจ่ว.._หว่อจิ้วเกินหนี่.
_ป่ามิ่งพิง_เปี๋ยอีเหวยเหมยหลง
_เจิ้นส้าง.._เห่าฉี..._เหยิน..._
_./._(ญ).หว่อเหมิน.._เหมยหลงเจิ้น
_โส่วหลี่จุ้ยเหยียน_หมิง.._
_หว่อตัน.ซิน_โซ่อี้.ลุ่น_ปุ๊ก่าน.
_หลิวเขอะเหยิน_ไหซื่อเกอเกอ_
_ฮุย.ไหล._ไจ้ส้างเหมิน_
_ไจ้ ส้าง เหมิน.....
................


นี่จึงมอซัว ( Eb )
เพลงจีน
Eb
ปู๋เหลี่ยวฉิง ( Eb )
เพลงจีน
Eb
(ดนตรี)...5...6...7...
8>>>วอเหมยวางจี..หนี่หว่างจี๋วอ.
..เหลี่ยนหมิ่งจือนี้โตสัว..ชัว...
.จึ๊งมิ่งนี๊อี๊แช่โต่วสื่อ.
ไจ่เพียนวอ...ชั่นจิ๊นเทียนนี่
จึ่งม้อ..สั่ว...หนี่ซัวกว้อ
เลียงเที้ยน.ลายชั่นวอ...
.อี่ตึ่งจิ่วซืออี่เหนียน.
.ตั๊ว ลั่นไป.หลิ่วสื่อู่เก้อ...
ยือจื๊อปู เฮากว่อ.นี่ซิน หลี่
เกินเปิ่นเหม่ยเอียว.ว๊อ...
.ปาว๊อตีอายฉิ่งอ้วนเกย.หว่อ...
..(ดนตรี)...2..3..4..
.วอเหมยวางจี..หนี่หว่างจี๋วอ.
..เหลี่ยนหมิ่งจือนี้โตสัว..ชัว...
.จึ๊งมิ่งนี๊อี๊แช่โต่วสื่อ.
ไจ่เพียนวอ...ชั่นจิ๊นเทียนนี่
จึ่งม้อ..สั่ว...หนี่ซัวกว้อ
เลียงเที้ยน.ลายชั่นวอ...
.อี่ตึ่งจิ่วซืออี่เหนียน.
.ตั๊ว ลั่นไป.หลิ่วสื่อู่เก้อ...
ยือจื๊อปู เฮากว่อ.นี่ซิน หลี่
เกินเปิ่นเหม่ยเอียว.ว๊อ...
.ปาว๊อตีอายฉิ่งอ้วนเกย.หว่อ...
(ดนตรี)...5...6...7...
8>>>หนี่ซัวกว้อ
เลียงเที้ยน.ลายชั่นวอ...
.อี่ตึ่งจิ่วซืออี่เหนียน.
.ตั๊ว ลั่นไป.หลิ่วสื่อู่เก้อ...
ยือจื๊อปู เฮากว่อ.นี่ซิน หลี่
เกินเปิ่นเหม่ยเอียว.ว๊อ...
.ปาว๊อตีอายฉิ่งฮ้วนเกย.หว่อ...
.ปาว๊อตีอายฉิ่งฮ้วนเกย.ว่อ..
...................

..(ดนตรี)5...6...7...8>>
>>.วั่ง ปู้ เหลี่ยว.วั่ง ปู้เหลี่ยว.
.*..วั่งปู้เหลียว.หนี่ ตีชั่ว..
.วังปู้เหลียวหนี่ ตี.เห่า...
.วั่ง ปู้เหลี่ยวหวี่จงคี..
.ซั่น ปู้ เอียวั่งปู.เหลียวน่า
ฟงหลี ตี หย่ง.เปา...*วั่ง ปู้
เหลียว.วั่ง ปู้เหลี่ยว.*..
.วั่งปู้เหลียว.หนี่ ตีเลย..
.วั่งปู้เหลี่ยวหนี่ ตี.เซียว.
..วั่ง ปู่เหลียวเยี่ยลั่ง ตี.
.โจว จั้ง เอี่ยวั่งปู้.
.เหลียวนาฮวาไค ตีฝั่น.เหน่า..
..*.จี้ ม่อ ตี้.นัง เซียง..
.*.เอ๋อจินเสีย เยี่ย.ชิง เจ้า.
.*.เหลิง ลั่ว ตี.ชิว เชียน
เอ๋อจิน.อิ๋ง ฟงชิง..เหยียว หา.
จ่งฟูหนีตีติง หลิง.*..อี้ เซิน.
เชิน วั่ง.เหลี่ยว วั่ง.
.เหลี่ยว ทัว.ตีสู้โห่วตีจง ชี.
.*..อี้ เซิน.เซิน หนั่น.
เหลียว หนั่น.เหลียว...
.*.(ดนตรี)...15...16...17>>>
>18.วั่ง ปู๋ เหลี่ยว.
.วั่ง ปู เหลี่ยว.*.วั่งปู๋เหลียว.
ชุน อี่จิ้น..วั่งปูเหลี่ยวฮวา อี่
.เหล่า...วั่ง ปู๋เหลียวหลีเปี๋ยตี
.จื่อ เว่ย เอี่ยว่งปู.
เหลี่ยงน่าเซียงวือ ตีคู.เหน่า..


ยากจะหักใจลืม ( Am )
เพลงจีน
Am
หยงซูเซี่ย [คอยวันจะได้เจอ] ( G )
เพลงจีน
G
..( ดนตรี )6...7...8>>> โม่ง.
เล่ยปัคฟัาเต็งเซ่ง โฮว..โม่งอึน
. เซ็ง.โซ่ยมูเย้าฉี่อึน โซย...
. ฟูโกวซิมปู๋นโงย.. ปูโตวชิมปู้ม
ฮั่น..ไซ่เยวปีเก็งปิน.คอน โว.
..*... ชีญีเตาฉี้เวนน่าน โคว..
.ลอ.ฮอ คว่ายไซ้ซีอิเซ็มอึน มอ..
. เยิ้มวอฮกซึมพีง.. เตกลิวซิ้ม
ติ้มโม่ย.. ไซ่เยวพีติ้งเวนปัก
ซินอึน โซว... ฉี่เช่ง.โว้งซง..
. เว้ยนาน.ไก้ฟอ.. ตาชิงเมงจี้
พีอึนนีโฮ่ว โซ่ว... ฮ้งยู่.กั้มโคย
.. ฮานัง.เย๊ายา.. มอตีนอยซำยัง
ย่างอีทั่ง โปว... เซ่า.ชีโงยซ่ำ
บินฮั่น งอย..เมงอึน ซ้ง.ชีเต็ง
ย๊าโมวอู้ นอย... ฟูกัวซิมปู๋นโมย
.. โซยเมเซ้างุซือ.. ยินเมงนโซ้งซง
เถ้าเวยเฮง โลว...( ดนตรี )..
6...7...8>>>ฉี้เช่ง.โว้งซง..
.. เว้ยนาน.ไก๊ฟอ..ตาชิเมงจี้พี
อึ้นนีโฮ่ว โช่ว... อ้งยู่.กั้มโคย
.. ฮานัง.เย๊ายา..มอตีนอยซ้ำยัง
ย่างอีทั่ง โปว... เซ่าชีโงยซ่ำ
บินฮั่น งอย..เมงอึน ซ้งชีเต็ง
ย้าโมวอู้ นอย... ฟูกัวซิมปู๋นโมย
.. โซ้ยเมเซัางุซือ.. ยินเมงนโซ้งซง
เถ้าเวยเฮง โลว.... ยินเมงนโซ้งซง
เถ้าเวยเฮง โลว...*....#

....ดนตรี..........
ว้อชงชิงตี เซีย-เซีย-นี
อี้ฟั่นกว่าง
คว่อยเฮอเฮอะชิง-ญี.
ลูควงเม่ยเยานี
เก้ววออายดิซือ ฮือเยิย
วอดิเชินมิงเทียนฮุยชิชีอิอิอี
วอ เม่ยใจ
ชุนฟงดีเฉาชุยเทียวอิ
ฉ่งฉาเยลิเมียน เมียนชิญือ
ลี่ ทิงเน้อ
เชียงชงฉ่าชิงชิงฮึไจ หลี่ นา
ฮิงเชียวฮ้อ เที่ยวม่าฉี
วอดีฉี ฟั่นเฉ่ย
เยยหลี่เยียวเลียวอีกือนี่
เชียง เดอโช ม้า-ฮั้ว-ลี่
....ดนตรี..........
ว้อชงชิงตี เซีย-เซีย-นี
อี้ฟั่นกว่าง
คว่อยเฮอเฮอะชิง-ญี.
ลูควงเม่ยเยานี
เก้ววออายดิซือ ฮือเยิย
วอดิเชินมิงเทียนฮุยชิชีอิอิอี
วอ เม่ยใจ
ชุนฟงดีเฉาชุยเทียวอิ
ฉ่งฉาเยลิเมียน เมียนชิญือ
ลี่ ทิงเน้อ
เชียงชงฉ่าชิงชิงฮึไจ หลี่ นา
ฮิงเชียวฮ้อ เที่ยวม่าฉี
วอดีฉี ฟั่นเฉ่ย
เยยหลี่เยียวเลียวอีกือนี่
เชียง เดอโช ม้า-ฮั้ว-ลี่
....ดนตรี..........
ว้อชงชิงตี เซีย-เซีย-นี
อี้ฟั่นกว่าง
คว่อยเฮอเฮอะชิง-ญี.
ลูควงเม่ยเยานี
เก้ววออายดิซือ ฮือเยิย
วอดิเชินมิงเทียนฮุยชิชีอิอิอี
วอ เม่ยใจ
ชุนฟงดีเฉาชุยเทียวอิ
ฉ่งฉาเยลิเมียน เมียนชิญือ
ลี่ ทิงเน้อ
เชียงชงฉ่าชิงชิงฮึไจ หลี่ นา
ฮิงเชียวฮ้อ เที่ยวม่าฉี
วอดีฉี ฟั่นเฉ่ย
เยยหลี่เยียวเลียวอีกือนี่
เชียง เดอโช ม้า-ฮั้ว-ลี่


หัวใจสลาย ( Eb )
เพลงจีน
Eb
อารีซันตีกูเหนียง(F)
เพลงจีน
F

.(ดนตรี)3...4...5>>>_ลี..ม้ง
ยัน ซ้ำ _ฟ่ง. ซ่ำ ซ๋อย..
. _โฮง...โตย หลอก ฟ้า โง้ว เล่ย
_ซอย...._เว่ย...ฮอ เชง,วิน
_ไซ ชิ ซ๋อย..._ต่า..โก๊ง ฮอยนา.
.ฮำ _ซอย...._โม.. น่อย เซง ซิ
_พาว.เต้อ.เท่ย..._ฮำ...ทาน ค่อง
ฟุ้ง เช๊ย เฟ๊ย _ซ่อย...._ชีน...
.ฮืม อี,ลี _จรน..ฟา อี....
_*ลีซิว ทิง,หง่อย _ฮอย....
_โชวเวย.เฉ่ง.โง่ว..ญา _ซ้ำ หลอก
น่อย.._ว๊องญะเฉ่ง..โล๋ย,ฮู _เลี๊ยว
ฮอนม้ง..._เตยเล่ยม่งเคียน
ฟอ .ชิ้ง _ซ้อ,จีจี..._เวียนฮัน
ทีตวย ตี,เฮ้ _ฮอย...._โมว..ฮัน
ชิง ซ้ำ _เจ๊า.ท่าว.เฮง..._พิง..
.ก่งเฮงก้ำเนี้ยฮั้น _ซอย....
_โม่ว..โฮ่วเยา,ฟ่ง _โปว,ญี่ฟุง..
_*ลอกฟ่าวเป,ซ้ำ ซอย....*(ดนตรี)
*....*....*>>>>_โชวเว่ย.เฉ่ง
โง่ว..ญา _ซ้ำ..หลอกน่อย....
_ว๊องญะเฉ่ง.โล๋ย,ฮู _เลี๊ยว
ฮอนมัง...._เตยเล่ยม่งเดียน
ฟอ,ชิง _ซ้อ,จีจี..._เวียนฮัน
ทีตวยตี,เฮ้ _ฮอย...._โมว..ฮัน
ชิง ซ้ำ _เจ๊า.ท่าว.เฮง...
พิง...เก่งเฮงก้ำเนี้ยฮัน _ซอย...
โม่ว...โฮ่วเยา,ฟ่ง _โปว,ญี่ฟุง..
.*ลอคฟ้าวเป,ซ้ำ _ซอย....
*....*..>>#_*ลอคฟ้าวเป,ซ้ำ
_ซอย...._*....#
... จบเพลงแล้วครับ...


ดนตรี................
เกา - ซัน - ชี เจียน ชวย หลาง
อาลี-ซันตี-กู-เหนียน
เม่ย-ลู-ฮู้-ชุง อาลี-ซันดิ-เซ๊า
เนียน-โท -ลู-ชา
ฮา ฮ้า ฮา ฮา
อาลี-ซันตี-กู-เหนียน
เม่ย-ลู-อุย-ซุย-อัน-ชังดิ-เช๊า
เยียน-ฮอง - ลู-ชา
เกา ชาง ช๊าง-ฉี้
เจียน - ชวย-ชาง
หลาง ปูเหลียว-เคอนา-เซา-เนียน
โยง-ปูฮุย-เฟ่ย-โย
ดีชวย-อิฉ้าง-เม่ย-เจ๊า
ฉี ชาง-อังโฉ
เฮ้ ลำละวันเปย โนเนโอเฮย อิยาเฮย
นาโนวง ฮันเตยอิ โนโนยาเฮาไฮโย
เฮยอิมาเฮาว้าเฮามาโดนี
โนนาเยาเฮ


เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ( Am )
เพลงจีน
Am
เทพธิดาดอย!จีน ( Dm )
เพลงจีน
Dm
...(ดนตรี)3...4...5...
6...7>>ลอง.ปัน...หลอง.เลา..
.หม่านเลยโถวโถ้ว.ก๊วยสุย หวินปั๊ก
_เยา...เพาโจนหลีว...ไซก๋าน _ซี.
..วันโจว _โฮว,โท้วยับพินเซียวฮู้
_เลา..*ซีอีเฮ้..ซี้.เซา...โล่งเลย
ฟันป้าค.ซิงฟุน ซิ่วเป _เยา..
..ซีฮิงฟุ้ง...ซ้าด. _ป่าย..
.โล่งเลย _ฮอน,ปัคซีเย้าเมเฮ
_เยา.*ง๊อยเน๊ฮั่น _เน๊.*อันฟ้าง
ชิง _เฟา..*ซุยต่าย _โง้ว,ยัค
ฟาดตาอา. _เซา..*ชุนชีนี _วาน..
.*จินซีฮีม _พาง..*เย็คเม _เพง,
ฟุงฉี้จ้งจำอึม _ตาว...เยายัง
_เฮ้...เยายั้ง _เซา...เจ่าซีน
_ฟันป้าค.ชิงฟุน.ซิวเฮ _เยา...
..ยิงมืน _ฟ้า...ปาคชิง _หล่อ..
..จ่อยงอ _ซำ,โจ้งเหอิฟูอู _ตาว.
..(ดนตรี)6...7...8>>*ง๊อยเน๊ฮั่น
_เน๊..*อันฟางชิง _เฟา...*ซุยต่าย
_โง้ว,ยัคฟาด ตาอา. _เซา..*ชุน
ชีนี _วาน..*จินชีฮึม _พาง..
.*เย็คเม _เพง,ฟุงฉี้จ้งจำอึม
_ตาว...เยายัง _เฮ้...เยายั้ง
_เซา...เจ่าชีน _ฟันป้าค.ชิงฟุน
ซิวเฮ้ _เยา...ยิงมืนฟ้า...ปาคชิง
_หล่อ...จ่อยงอ _ซำ,โจ้งเหอิฟูอู
_ต่าว...ยิงมืนฟ้า...ปาคชิ้ง
_หล่อ...จ่อยงอ _ซำ,โจ้งเหอิฟูอู
_ตาว....*....*..

..(ดนตรี)...3...4...
5>>>วัง วาคีเถิ่ง มัย.โยว..
..พ้ายะพาไจตา ชู้.ชัง ญา..
..เวอ เค้อคิเยือย ไอ.เย้า ยา อะ.
.เย้ายาเย้าไจชีง ชวย.ทา...
.เมย ลีดีซัน โถ้วโอว.โฮ้ว โยว..
.ไค้ญาไค้ไจโกว ชั้งอึน.ชัง ญา..
.ไป อีคีกูว เนียง-ยวน-ญา..
เวยญาเนียงจาฮัน เจีย.ลาย...
(ดนตรี)2...3...4>>>
.ไป ไปคีเนียง ตานอึน.ชีง ชา
ชวง ญา.*...เหมียว เทียวติ
เซิน ไคอึน.เฉา มอ เยัา-ยา.*..
..เว่ย-โล้ว คิ.ชือ ฮึดโฮว ญา.
เชียง ญา-เชี้ยง เยอ.
.เลี้ยงอึน-โยว..เลอ-ชิง ดีอี.
.ซือ โฮว ญา.เซียง ญา เซียง ไค.
ญา...ฉาน-ชางคีมัน เลียงอึน.
.เวอ ปูฮู้ไอ ญา.*...อี ชิง โย้ว.
จือ ไอ ญา.ฮั้ย ญา ฮั้น-เจีย.
.ลั้ง-เลอ..ฮัน เจีย อ้า.เลา...
.(ดนตรี)2...3...4>>>
วัง วาคีเถิ่ง มัย.โยว..
..พ้ายะพาไจตา ชู้.ชัง ญา..
..เวอ เค้อคิเยือย ไอ.เย้า ยา อะ.
.เย้ายาเย้าไจชีง ชวย.ทา...
.เมย ลีดีซัน โถ้วโอว.โฮ้ว โยว..
.ไค้ญาไค้ไจโกว ชั้งอึน.ชัง ญา..
.ไป อีคีกูว เนียง-ยวน-ญา..
เวยญาเนียงจาฮัน เจีย.ลาย...
(ดนตรี)2...3...4>>>
.ไป ไปคีเนียง ตานอึน.ชีง ชา
ชวง ญา.*...เหมียว เทียวติ
เซิน ไคอึน.เฉา มอ เยัา-ยา.*..
..เว่ย-โล้ว คิ.ชือ ฮึดโฮว ญา.
เชียง ญา-เชี้ยง เยอ.
.เลี้ยงอึน-โยว..เลอ-ชิง ดีอี.
.ซือ โฮว ญา.เซียง ญา เซียง ไค.
ญา...ฉาน-ชางคีมัน เลียงอึน.
.เวอ ปูฮู้ไอ ญา.*...อี ชิง โย้ว.
จือ ไอ ญา.ฮั้ย ญา ฮั้น-เจีย.
.ลั้ง-เลอ..ฮัน เจีย อ้า.เลา...
(ดนตรี)2...3...4>>>
วัง วาคีเถิ่ง มัย.โยว..
..พ้ายะพาไจตา ชู้.ชัง ญา..
..เวอ เค้อคิเยือย ไอ.เย้า ยา อะ.
.เย้ายาเย้าไจชีง ชวย.ทา...
.เมย ลีดีซัน โถ้วโอว.โฮ้ว โยว..
.ไค้ญาไค้ไจโกว ชั้งอึน.ชัง ญา..
.ไป อีคีกูว เนียง-ยวน-ญา..
.เวนญาเวนเจียฮัน-เจีย.
.ลาย.............


ไอ้นี่อี้ว่านเปย ( G )
เพลงจีน
G
เหมยฮัว ( D )
เพลงจีน
D
..( ดนตรี )5...6...7...
8>>> นี่..อ้าย. วอ..อีเซียน เป.
..*...วอ..อาย.. นี่อีว่าน.. เป.
...*... ชี่.ชินิคี้ อาย... ชีชิ
นี้ดี อาย... *ไทจีเต้า อายดีเจิน.
.. เฟย...*... *โยว.เชียง จือเม่อ
ชิงอิง เฟย...*... *เยวเซเก๊.
. ห่วง..อาง.. เว้ย...*... *เวอชี
เย้า เว่ยเก๊ชิงชิน หนี่ตุยเตินเอ้ง
.. เล... ชาง.ชีอึนหนี
.. อิ..เก.อีน เว่ยอี..ติว.
. เล... วออาย.นี้. อีอี่ว่าน..
. เป...*...( ดนตรี )5...6...7...
8>>> นี่..อ้าย. วอ.อีเซียน เป.
...*... วอ..อาย.. นี้อีว่าน. เป.
...*... ชี่.ชินีคี้ อาย... ชีชิ
นี้คี อาย... *ไทจีเต้า อายคีเจิน.
. เฟย...*... *โยว.เขียง จือเม่อ
ชิงอิง เฟย...*... *เยวเซเก๊ ห่วง.
.อ่าง.. เว้ย...*... *เวอชีเย้า.
. เว่ยเก๊ชิงชิน หนี่ตุยเตินเอ้ง.
.เล... ชาง.ชีอึนหนี อิ.เกอึน เว้ย
อี.ติว เล... วออาย.นี้ อีอี่ว่าน.
. เป...*...( ดนตรี )14...15...
16>>> *โยว.เชียง จือเม่อชิงอิง
. เฟย...*... *เยวเซเก๊ ห่วง..อาง..
. เว้ย...*... *เวอชีเย้า เว่ยเก๊
ชิงชิน หนี่ตุยเตินเอ้ง. เล...
..ช่าง.ชีอึนหนี อิ.เกอึน เว่ย
อี.ติว เล... วออาย.นี้ อีอี่วาน..
.. เป.......#วออ่าย.นี้ อีอี่ว่าย.
. เป.......#วออาย.นี้ อีอี่ว่าน.
..เป.......#วออ่าย.นี้ อีอี่ว่าน.
..เป.......#

ดนตรี 9 บาร์7..8..
9>>เหมย..ฮัว เหมย..ฮัว มาน.
..เทียน เชียง..... เดีย.หลัน.ทา.
เยีย...ไค้ ฮัว....*..... เหมย..ฮัว.
เทียน..เมง เชียง..จ๊นวอ เมง...
.. เวย.เว่ย.ตี้ เถ้า..ซง ฮัว...*.
... คาน..ยา เพี้ย..คิ คาน..เลียวเม
. ฮัว..... โย.โถว.อี เชียว..
.เยี้ยว ถ่าง....*..... ปิง..
.เชียะ โป้ว..นี่ ทา..โต๊เกี้ยว พา
..... ทา.ซือ.ว้อ ตี้..กัว ฮัว..
..*....(ดนตรี)7..8..9>>เหมย.
..ฮัว เหมย..ฮัว มาน....เทียน เชียง
..... เคีย.หลัน.ทา เยีย..ไค้ ฮัว.
...*..... เหมย..ฮัว เทียน..
..เมง เชียง...จ๊นวอ เมง.....
. เวย.เว่ย.ตี้ เถ้า..ชง ฮัว....*
... คาน..ยา เพี้ย..คิ คาน...เลียวเม
. ฮัว..... โย.โถว.อี เชียว.เยี๊ยว.
. ถ่าง.....*..... ปิง..เชียะ โป้ว
..นี่ ทา...โต๊เกียว พา.....ทา.
ชือ.ว้อ........* ตี..กัว ฮัว.....
................#.


เยี่ยไหลเซียง
เพลงจีน
Ab
เทียน หมี่ หมี้(F)
เพลงจีน
F
....ดนตรี..........
น่าหนันฟงชุย
ไหลชิงเหลียง.
น่าเยี่ยอินถี
เซิงชี ฉ่วง.
เยี่ยเซียตี ฮัวเอ๋อโตว
ยู่ม่ง จือโหยง
น่าเยี่ยไหลเซียง
ทู่ลู่ เจอเพินฟัง.
หว่ออ้ายเจอเยี่ย
เซอหม้งหม้ง.
เหย่อ้ายเจอเยี่ย
อินเกอ ช่าง.
เกิงอ้ายน่า หว่ออิปาน
ตีม่ง หย่งเปา
เจอเหย่ไหลเซียง
เอินเจอ เยี่ยไหลเซียง
.เยี่ย ไหลเซียง
หว่อ เหวยหนี เก๋อชาง
เยี่ย ไหล เซียง
หว่อ เหวยหนี ซือเหลียง
อา....
หว่อ เหวยหนี เกอช่าง
หว่อ เหวยหนี ซือเหลียง
....ดนตรี..........
น่าหนันฟงชุย
ไหลชิงเหลียง.
น่าเยี่ยอินถี
เซิงชี ฉ่วง.
เยี่ยเซียตี ฮัวเอ๋อโตว
ยู่ม่ง จือโหยง
น่า เยี่ย ไหล เซียง
ทู่ลู่ เจอเพินฟัง.
หว่ออ้ายเจอเยี่ย
เซอหม้งหม้ง.
เหย่อ้ายเจอเยี่ย
อินเกอ ช่าง.
เกิงอ้ายน่า หว่ออิปาน
ตีม่ง หย่งเปา
เจอเหย่ไหลเซียง
เอินเจอ เยี่ยไหลเซียง
.เยี่ย ไหลเซียง
หว่อ เหวยหนี เก๋อชาง
เยี่ย ไหล เซียง
หว่อ เหวยหนี ซือเหลียง
อา....
หว่อ เหวยหนี เกอช่าง
หว่อ เหวยหนี ซือเหลียง
เยี่ย ไหล เซียง
เยี่ย ไหล เซียง
เยี่ย ไหล เซียง

ดนตรี..................
เทียน มี่ มี่ นี-เชียว
เตเทียนมี่-มี่ เฮา-เชียงกัวเงย
เคยไจชุนฮ่วง-หลี ไค-ไจ ถวนฝง
ลี ไจ งา-หลาน-ลี ใจ
นา - ลี^เจียง^กวน^นี่
นี^ตี^เชียว^หลง
เช^ยัง^เชียว^โง
ชี ว้า^อี^ชี^ชัง^โบ^ชี
ฮา ^- ^- ^- ]
จาง - โมง^โมง^หลี
มอ^อ่น^ลี^อี้^โมง^ลี^เทียน^กวง
หลี ^เทียน^อ่น^มี^เฮ
เชียว^เด^ตัว^เทียน^มี่
ชิง^นี -ชิง^นี - โม้ง
ช่วน^ลี้^เชียว^ชิง^นี


ไอ้พินไฉทุ้ยอิง [ต้องสู้จึงจะชนะ] ( Ab )
เพลงจีน
Ab
ไอ้เตอเสือเพียน [Subaru](G)
เพลงจีน
G
..ดนตรี...
..จิ ซือ ซื้อ
จี อึม หมิง ว่าน ทาน
จี ซือ ลอ
เพ อึม หมิง ตาน ฮาน
นา ทาง ซี คี ฮี บาง
ม้วย ลี จุ้ย มาง หมาง
บอ หุน อู เท่ย ชิน ซิว ติ่ว เช่า ลาง
หยิน เซียน คอ ปี ซี ไฮ้
เซียง แย ปอ ลาง
อู ซี ขี้ อู๋ สี ลอ
..ฮ่อ อุ่น (ฮ่อ อุ่น)
ไพ่ อุ่น (ไพ่ อุ่น)
เจ้า หมา ไอ เจียว คี กาง ลาย เกี๋ย
..ซา ตุง ที่ จู้ เตีย
ซี ฮุง เค้า พะ เปีย ไอ้ เปีย
เฮ้อ เจีย เอย เอี๋ย..
..ดนตรี..
..จิ ซือ ซื้อ
จี อึม หมิง ว่าน ทาน
จี ซือ ลอ
เพ อึม หมิง ตาน ฮาน
นา ทาง ซี คี ฮี บาง
ม้วย ลี จุ้ย มาง หมาง
บอ หุน อู เท่ย ชิน ซิว ติ่ว เช่า ลาง
หยิน เซียน คอ ปี ซี ไฮ้
เซียง แย ปอ ลาง
อู ซี ขี้ อู๋ สี ลอ
..ฮ่อ อุ่น (ฮ่อ อุ่น)
ไพ่ อุ่น (ไพ่ อุ่น)
เจ้า หมา ไอ เจียว คี กาง ลาย เกี๋ย
..ซา ตุง ที่ จู้ เตีย
ซี ฮุง เค้า พะ เปีย ไอ้ เปีย
เฮ้อ เจีย เอย เอี๋ย..
(คอรัส)..จิ ซือ ซื้อ
จี อึม หมิง ว่าน ทาน
จี ซือ ลอ
เพ อึม หมิง ตาน ฮาน
นา ทาง ซี คี ฮี บาง
ม้วย ลี จุ้ย มาง หมาง
บอ หุน อู เท่ย ชิน ซิว ติ่ว เช่า ลาง
หยิน เซียน คอ ปี ซี ไฮ้
เซียง แย ปอ ลาง
อู ซี ขี้ อู๋ สี ลอ
..ฮ่อ อุ่น (ฮ่อ อุ่น)
ไพ่ อุ่น (ไพ่ อุ่น)
เจ้า หมา ไอ เจียว คี กาง ลาย เกี๋ย
..ซา ตุง ที่ จู้ เตีย
ซี ฮุง เค้า พะ เปีย ไอ้ เปีย
เฮ้อ เจีย เอย เอี๋ย
เฮ้อ เจีย เอย เอี๋ย.

..ดนตรี...
..เมย อิว คู
ซี ตี้ นา อี จง จือ อุย
หน่า จง ซือ
เยิน เคย กู๊ มิ้ง ซิน ตี เซียง โซว
ยู กวอ เซิน
เซิน จิง ลี น้า จง ก้าน โส่ว
ไช ฮุ่ย มิง
ไป อุย เฮอ เจ้อ เมอ ซิน ทง
..อา ฮา
จือ อิว ตู ซู
ยื่อ เซิน ยื่อ ลัว
ชวี่ ตัว กาน ซู
..อา ฮา
น้า จง จือ อุย
เพิง ไป๊ เฟย ฮู
เจิน เมอ ชิง ซู
..น้า หวิน เคอ ซู่
ปู่ เอี้ยว เจอ
ต้วน นา กู๊ เซียง ดี เต้า ลู
อัว ซุย เมย อิว คู้
จือ เวียน นา
ยวี เคอ อู่
..ดนตรี...
..ปี ซ่าง เอียน
จิง นา อี้ จง ดี จือ ฮุย
หน่า จง ซือ
เยิน เตอ กู๊ มิ้ง ซิน ตี้ เซียง โซว
จิว ไจ เอียน
เซียน ปู ต้วน ตี้ ม่าน ปู่
จึง ไค เฮียน
จิง ทา อิว จ๊าน มาน ชิน โทว
..อา ฮา
จือ อิว ตู ซู
ยื่อ เซิน ยื่อ ลัว
ชวี ตัว กาน ซู
..อา ฮา
น้า จง จือ อุย
เพิง ไป๊ เฟย อู
เจิน เมอ ซุง ซู
..น้า หวิน เคอ ซู่
ปู่ เอี้ยว เจอ
ต้วน นา กู๊ เซียง ดี เต้า ลู
อัว ซุย เมย อิว คู้
จือ เวียน นา
ยวี เคอ อู่
..Ah..Ah..Ah
Ah ah ah ah ah ah ah ah
..Ah Ah Ah
Ah ah ah ah ah ah ah ah
..Ah Ah Ah
Ah ah ah ah ah ah ah ah
..Ah Ah Ah
Ah ah ah ah ah ah ah ah
..อา ฮา
จือ อิว ตู ซู
ยื่อ เซิน ยื่อ ลัว
ชวี ตัว กาน ซู
..อา ฮา
น้า จง จือ อุย
เพิง ไป๊ เฟย อู
เจิน เมอ ซุง ซู
น้า หวิน เคอ ซู่
ปู่ เอี้ยว เจอ
ต้วน นา กู๊ เซียง ดี เต้า ลู
..อัว ซุย เมย อิว คู้
จือ เวียน นา ยวี เคอ อู่
..อัว ซุย เมย อิ้ว คู้
จือ เวียน นา ยวี ม้าน ปู.


เช่าหนวี่จื่อสี่ [ซูสีไทเฮา] ( G )
เพลงจีน
G
เชียนเยอซุย [รักช้ำใน] ( Bb )
เพลงจีน
Bb
..ดนตรี...
..กั้น ก๊อก เหลก
ฉี ซิง หน่าม หยี่
หน่าม โหลย
ต่อย ต่อย โตย สี่
ฉั่ง เผา โทย ชาก ว๊อ
เหม่ง ที๊น โกย ไซ
ฉ่ง เยา เยวิก จัด
โจย ป๊า ฉี่
..เข็ง ก๊อก สี่
เจ๊ก โสว โป่ว อี่ว
หล่ำ เจ็ง ถ่อง ฉิ่ว โหมว สี่
หมั่น เหลิง เจ๊ย
เสิง เป๋ย ก๊าว ห่อ สอ ฉี่
หน่าม หยี่ จน จัง
หน่าน ปิ่น จี
..ฉั่ง เกย เฝา
เกย โหย หวอง สี่
ฝ่ง โกย เก๋า ชวี่
หยก หล่ง ซัด อี
ฉอ จอย หลิ่ม เห่า
ไซ ป่า ฝง เซ่ง จวิน
โถ่ว ลง เจง สี่ ทา ห่า จี
..หอ ซิว สี่
ป๊าด แซ๊ก หงอง ฉ่อง
ฉิว เซ้ง หล่น จ่น ก๊อก สี่
หวาก เจ๊ย ต๊อง ชว่อ หยา
ฉั่ง เก๊ว เสวิง กอ
ซาน ซาน เยวิก จั๊ด
หน่าน จิ้น ชี..
..ดนตรี...
..ฉั่ง เกย เฝา
เกย โหย หวอง สี่
ฝ่ง โกย เก๋า ชวี่
หยก หล่ง ซัด อี
ฉอ จอย หลิ่ม เห่า
ไซ ป่า ฝง เซ่ง จวิน
โถ่ว ลง เจง สี่ ทา ห่า จี
..หอ ซิว สี่
ป๊าด แซ๊ก หงอง ฉ่อง
ฉิว เซ้ง หล่น จ่น ก๊อก สี่
หวาก เจ๊ย ต๊อง ชว่อ หยา
ฉั่ง เก๊ว เสวิง กอ
ซาน ซาน เยวิก จั๊ด
หน่าน จิ้น ชี.

..ดนตรี...
.....เหวิน โยว ตี ฟง
เออ ชิน ซู เซา
จือ โทว ไป่ย ฮวน เซียว
นี จิ๋ว ซือ นา ชุน ยือ ฟง
ไจ้ อัว เซิน เปียน เยา
อัว ตี ซิน ลี ฉาง ชี เตา
ชี เตา เยิน ปี ฮวา เออ เจียว
เนียน เนี๋ยน ฮวา
ลุย เลียน ชุน ฟง
ฟง เออ อวง ปู เลียว
..เวียน อั่ว เลียง ซวน ไจ้ อี
เกิน เซิน
เซียง เผา แย เพา ปู้ เตียว
จือ เคอ ซี เสย แย ปาน
ปู เต่า
เอี้ยว ชวี่ ม่ง ลี สวิน เจา
..นี ปา อัว โซว
เออ เฉียน เตอ จีน
อัว แย ป่า นี เชียน เลา
เจีย ลู๋ ม้ง
เอ๊อ เปลียน เชิง เจิน
นา ไก ตัว มอ เห่า..
..ดนตรี...
..เหวิน โยว ตี ฟง
เออ ชิน ซู เซา
จือ โทว ไป่ย ฮวน เซียว
นี จิ๋ว ซือ นา ชุน ยือ ฟง
ไจ้ อัว เซิน เปียน เยา
อัว ตี ซิน ลี ฉาง ชี เตา
ชี เตา เยิน ปี ฮวา เออ เจียว
เนียน เนี๋ยน ฮวา
ลุย เลียน ชุน ฟง
ฟง เออ อวง ปู เลียว
..เวียน อั่ว เลียง ซวน ไจ้ อี
เกิน เซิน
เซียง เผา แย เพา ปู้ เตียว
จือ เคอ ซี เสย แย ปาน
ปู เต่า
เอี้ยว ชวี่ ม่ง ลี สวิน เจา
..นี ปา อัว โซว
เออ เฉียน เตอ จีน
อัว แย ป่า นี เชียน เลา
เจีย ลู๋ ม้ง
เอ๊อ เปลียน เชิง เจิน
นา ไก ตัว มอ เห่า
นา ไก ตัว มอ เห่า.


เชียนหวังจือหวัง [น้ำตาตกใน] ( D )
เพลงจีน
D
อู๋หนวี่ [ผีเสื้อราตรี] ( Bb )
เพลงจีน
Bb
..ดนตรี...
..ฉิ่ง เชือง จง
เกย ตอ โกว เสา
ยง ออย เจือง ซาม ฮอย โทว
เจา เจือง เนย
โทว เตอ ชี ชิง
เซง ง๋อ ยัด เซย เยา
..ยง เฮย ยา ยง พิน
ยง เกย ตอ โหว เกย โม่ว
โต่ว เตอ โฟง ซาม
ยวิน โฮว จี จวี โลว โฮ่ว เทา
..ไว เส่อ ม้อ
หยัน ซาม ยวี ฮอย
ยง ออย ที ง๋อ เยา
เซง ฮา ง๋อ ชี ชี ลอย เลา
เมย ไก ซาม ลอย เยา
ปุน เจอ จ๊ง จง ฟู กง ถีม
ไว กวาน ยัด ซาง ฮอย เสา..
..ดนตรี....
..ยง เฮย ยา ยง พิน
ยง เกย ตอ โหว เกย โม่ว
โต่ว เตอ โฟง ซาม
ยวิน โฮว จี จวี โลว โฮ่ว เทา
..ไว เส่อ ม้อ
หยัน ซาม ยวี ฮอย
ยง ออย ที ง๋อ เยา
เซง ฮา ง๋อ ชี ชี ลอย เลา
เมย ไก ซาม ลอย เยา
ปุน เจอ จ๊ง จง ฟู กง ถีม
ไว กวาน ยัด ซาง ฮอย เสา.

..ดนตรี...
..ตัว เซา เยิน อุย
เลียว เซิง ฮวอ
ลี จิน เลียว เปย
ฮวน ลี เฮอ
..ตัว เซา เยิน อุ๊ย
เลียว เซิง ฮวย
ลิว จิ้น แซว เลย
ซิง ซวน เซี่ยง เสย ซู
..อา อา อา
อิว เซย เนิง โกง เลียว
แจ๊ จัว อู นวี เตอ เปย ไอ
อาน อาน ลิว เจอ เยียน เล้ย
แย เอี้ยว ตุ้ย เยิ้น เซียว ซี ซี้
..อ่า อ้า อา
เล่ย เล่ย เล่ย เล่ย เทียว อู๊
เจียว ปู ไค ซือ เยา ตง
จิว ปู กวน ทา เยิน ซือ เซ้ย
เยิ้น เซิง
ซื้อ อี ฉาง มง..
..ดนตรี...
..ตัว เซา เยิน อุย
เลียว เซิง ฮวอ
ลี จิน เลียว เปย
ฮวน ลี เฮอ
..ตัว เซา เยิน อุ๊ย
เลียว เซิง ฮวย
ลิว จิ้น แซว เลย
ซิง ซวน เซี่ยง เสย ซู
..อา อา อา
อิว เซย เนิง โกง เลียว
แจ๊ จัว อู นวี เตอ เปย ไอ
อาน อาน ลิว เจอ เยียน เล้ย
แย เอี้ยว ตุ้ย เยิ้น เซียว ซี ซี้
..อ่า อ้า อา
เล่ย เล่ย เล่ย เล่ย เทียว อู๊
เจียว ปู ไค ซือ เยา ตง
จิว ปู กวน ทา เยิน ซือ เซ้ย
เยิ้น เซิง
ซื้อ อี ฉาง มง..
..ตัว เซา เยิน อุย
เลียว เช่า ฮวอ
ลี จิน เลย เปย
ฮวน ลี เฮอ
ตัว เซา เยิน อุย
เลียว เชิง ฮวย
ลิง จิ้น เซว เลย
ชิง ชวน เซี่ยง เสย ชู
..อา อา อา
อิว เซย เนิง โกง เลียว
แจ๊ จัว อู นวี เตอ เปย ไอ
อาน อาน ลิว เจอ เยียน เล้ย
แย เอี้ยว ตุ้ย เยิ้น เซียว ซี ซี้
..อ่า อ้า อา
เล่ย เล่ย เล่ย เล่ย เทียว อู๊
เจียว ปู ไค ซือ เยา ตง
จิว ปู กวน ทา เยิน ซือ เซ้ย
เยิ้น เซิง
ซื้อ อี ฉาง มง..
..อา อา อา
อิว เชย เนิง โกง เลียว
แจ๊ จัว อู หวี เตอ เปย ไอ
อาน อาน ลิว เจอ เยียน เล้ย
แย เอี้ยว ตุ้ย เยิ้น เซียว ซี ซี้
..อ่า อ้า อา
เล่ย เล่ย เล่ย เล่ย เทียว อู๊
เจียว ปู ไค ซือ เยา ตง
จิว ปู กวน ทา เยิน ซือ เช้ย
เยิย เชิง
ซื้อ อี ฉาง มง.


หว่อเยิ่วอิต่วนฉิง [สิ้นเยื่อขาดใย] ( Bb )
เพลงจีน
Bb
หว่ออ้ายหว่ออ้าย [สบายสบาย](D)
เพลงจีน
D
..ดนตรี...
..อั่ว อิ่ว อี ต้วน ฉิง ยา
ซัว เก๊ย เสวย หลาย ทิง
จือ ซิน เยิน เออ ซู เลียว เมิน
ทา อี ชวี่ ยา เมย อิน ชวิน
..อั่ว ตี ยิว ฉิง เยิน ยา
มอ เฟย เปลียน เหลียว ซิน
อุ๊ย เสอ มัว ยา ตวน เลียว ซิน
อั่ว ตึง ไต้ ยา เต้า ยู๋ จิน
..แย๋ อิว เซิน
ยา ย่วย อิว หมิง
จือ เนิง ไฮว เปา ซี เสวียน ฉิน
ทาน อี๋ ชวี
ยา ซาง อี เซิน
ชาง ซู อัว ดี๋ ซิน ไทว เฮิน
..อั่ว อิว อี๋ ต้วน ฉิง ยา
ชาง เกย ซุน ฟง ทิง
ซุง ฟง ที อัว อุน อี อุน
อุ้ย เสอ เมอ ทา เอี๋ยว
ต้วน อิน ชวิน..
..ดนตรี...
..แย๋ อิว เซิน
ยา ย่วย อิว หมิง
จือ เนิง ไฮว เปา ซี เสวียน ฉิน
ทาน อี๋ ชวี
ยา ซาง อี เซิน
ชาง ซู อัว ดี๋ ซิน ไทว เฮิน
..อั่ว อิว อี๋ ต้วน ฉิง ยา
ชาง เกย ซุน ฟง ทิง
ซุง ฟง ที อัว อุน อี อุน
อุ้ย เสอ เมอ ทา เอี๋ยว
ต้วน อิน ชวิน..

..ดนตรี...
..อัว ไอ้ อัว ไอ้
จี ซือ นี ไช้ ฮุย ลาย
ย่าง อัว ซือ ซิน ตี ไจ๋ เติง ไต
นี้ แซว เชียว เชียว ลี ไค
อัว ไอ้ อัว ไอ้
เมียว มาง ตี ไจ๊ ซี ไต
เคอ เลียว แจ อัว ตุย นี ตี ไอ้
เซียง ตุย นี ซู ซิว ไฮว
..อัว ไอ้ อัว ไอ้
ฟาน ไค ยือ จี จี้ ไจ
นี อิว เฮอ อัว
ฮู เซียง กวน ไฮว
ซาง ฟู เซียน อัว เนา ไฮ้
..อัว ไอ้ อัว ไอ้
อี๊ เยิน ปู จือ จิน เฮอ ไจ
ซือ อัว ปู ไก
มอ ท่าน อู ไน
นี ตุ้ย อัว เจิน เซิง ดี ไอ้
..อัว อี มิง ไป
จือ เอียว ฮุย ลาย
ปู เอียว ลี ไค
อี แซ่ ชง โถว ลาย
..เติง ไต อิว เติง ไต
ปู่ กวน เซอ เมอ เนียน ไต
ปู ลุน เชิง กง หวย ซื่อ ซือ ไป
นี ยง เลียน ยง เวียน ซือ
อัว ดี ไอ้..
..ดนตรี....
..อัว ไอ้ อัว ไอ้
ฟาน ไค ยือ จี จี้ ไจ
นี อิว เฮอ อัว
ฮู เซียง กวน ไฮว
ซาง ฟู เซียน อัว เนา ไฮ้
..อัว ไอ้ อัว ไอ้
อี๊ เยิน ปู จือ จิน เฮอ ไจ
ซือ อัว ปู ไก
มอ ท่าน อู ไน
นี ตุ้ย อัว เจิน เซิง ดี ไอ้
..อัว อี มิง ไป
จือ เอียว ฮุย ลาย
ปู เอียว ลี ไค
อี แซ่ ชง โถว ลาย
..เติง ไต อิว เติง ไต
ปู่ กวน เซอ เมอ เนียน ไต
ปู ลุน เชิง กง หวย ซื่อ ซือ ไป
นี ยง เลียน ยง เวียน ซือ
อัว ดี ไอ้..
..........
อัว ไอ้ อัว ไอ้.


จิงหัวชุนม้ง [หัวใจสลาย] ( Eb )
เพลงจีน
Eb
จินเซิงฉิงปู๋เปี้ยน [รักไม่แปรเปลี่ยน] ( C )
เพลงจีน
C
..ดนตรี...
..อยี่ หม่ง หยั่น ซั้ง ฟอง ซั้ม โส่ย
ฮง โตย เหลาะ ฟา งอ โหลย โซย
ไว่ย ห่อ เฉง ยวีน ไซ ฉี โสย
ต่าย ก๊อง โฮย หนา ฮั่ม โจย
โหม่ว นอย เฉ่ง ซี ห้าว ปั๊ด โห่ย
ฮัม ทาน ข่อง ฟง เฟย เซ โสย
เฉ่ง อยี จน ฟา อีน
อีน ซิว ทีน หง่อย โฮย
..ซอ ไหว่ เฉิ่ง งอย
ยัด ซั่ง เหลาะ โหล่ย
หวอง ยัด เฉ่ง โหลย
ฝู หลิว ห่อน หมั่ง
โตย โหล่ย หม่อง ยวีน ฟอง
เฉง ซาน เจ๊ก เจ๊ก
ยวีน ฮัน เข่ ต่อย ปีน เฮ โฮย
..โหม่ว ฮาน เฉ่ง ซัม โลว หาว เห่ย
ยิว เยาะ หวี่ ก่ำ ยวิน หั่น โซย
หน่อย ฮอ ยาว ฟง โป่ว อยี่ ฟง
เหลาะ ฟา เปย จ่น โส่ย..
..ดนตรี...
..ซอ ไหว่ เฉิ่ง งอย
ยัด ซั่ง เหลาะ โหล่ย
หวอง ยัด เฉ่ง โหลย
ฝู หลิว ห่อน หมั่ง
โตย โหล่ย หม่อง ยวีน ฟอง
เฉง ซาน เจ๊ก เจ๊ก
ยวีน ฮัน เข่ ต่อย ปีน เฮ โฮย
..โหม่ว ฮาน เฉ่ง ซัม โลว หาว เห่ย
ยิว เยาะ หวี่ ก่ำ ยวิน หั่น โซย
หน่อย ฮอ ยาว ฟง โป่ว อยี่ ฟง
เหลาะ ฟา เปย จ่น โส่ย
..เหลาะ ฟา เปย จ่น โส่ย.

..ดนตรี...
..เหยา วาง เทียน เปี้ยน
ซัว เอิน เอิน เยวี่ยว เยวี่ยว
หั่น เหย่ ชิว ฟง จิ้ว เหย่า ซัง
ไห่ เปี้ยน ซั้ง เถี่ยน
ฮวน หม่ง หนี่ ซื่อ เซี่ยน
เจ๋า อยี ซื่อ เหวิน หน่วน
จิน เทียน เตอ เซวี่ยน เหลียน
ซื่อ จิน เซิน เตอ กั่ว เซียน
..หมิง ยื่อ เตอ เปียน เชียน
หา ทิ้ง เต้า หา อวี่ เจี้ยน
สุ้ย เจอ เฟย ฮั่ว ปู้ หลี่ ปิง
เหลิ่ง ไห่ ซื่อ หนวน
..เฉิ่น ลั่ว เชวี่ย เหม่ย เปี้ยน
เหยิ่น เซิน เปย สี่ เส้า ปู้ เหมี่ยน
จิน เทียน เตอ หว่อ เจี่ย
จิ้ว เหยิ่น ไจ้ จ่วน
..ลู่ จง เยวียน เว่ย จี้ ส้วน
หลาง หลี่ เท้า เท้า ปู๋ ฮุ่ย เจวี่ยว
ซิง กวง อยี เทียน เปียน
เยวี่ยน เทียน เทียน เยว่ ฮุ่ย เยวี่ยน
..เต้า ไจ้ เจี้ยน ม่ง เกิ้ง เยวี่ยน
ม่ง อี ซู สิ่ง เฟย หว่อ เยวี่ยน
ต้าน เจี้ยว ชิง เทียน ยาง หว่อ จี้
ซวื่อ ไหว่ เหมียน..
..ดนตรี...
..หมิง ยื่อ เตอ เปียน เชียน
หา ทิ้ง เต้า หา อวี่ เจี้ยน
สุ้ย เจอ เฟย ฮั่ว ปู้ หลี่ ปิง
เหลิ่ง ไห่ ซื่อ หนวน
..เฉิ่น ลั่ว เชวี่ย เหม่ย เปี้ยน
เหยิ่น เซิน เปย สี่ เส้า ปู้ เหมี่ยน
จิน เทียน เตอ หว่อ เจี่ย
จิ้ว เหยิ่น ไจ้ จ่วน
..ลู่ จง เยวียน เว่ย จี้ ส้วน
หลาง หลี่ เท้า เท้า ปู๋ ฮุ่ย เจวี่ยว
ซิง กวง อยี เทียน เปียน
เยวี่ยน เทียน เทียน เยว่ ฮุ่ย เยวี่ยน
..เต้า ไจ้ เจี้ยน ม่ง เกิ้ง เยวี่ยน
ม่ง อี ซู สิ่ง เฟย หว่อ เยวี่ยน
ต้าน เจี้ยว ชิง เทียน ยาง หว่อ จี้
ซวื่อ ไหว่ เหมียน.
..ลู่ จง เยวียน เว่ย จี้ ส่วน
หลาง หลี่ เท้า เท้า ปู๋ ฮุ่ย เจวี่ยว
ชิง กวง อยี เทียน เปียน
เยวี่ยน เทียน เทียน เยว่ ฮุ่ย เยวี่ยน
..เต้า ไจ้ เจี้ยน ม่ง เกิ้ง เยวี่ยน
ม่ง อี ซู สิ่ง เฟย หว่อ เยวี่ยน
ต้าน เจี้ยว ชิง เทียน ยาง หว่อ จี้
ชวื่อ ไหว่ เหมียน.


No comments:

Post a Comment