++++

คลิกที่ + - เพื่อเพิ่ม ลดความเร็วในการดูภาพ

===== Photo album =====
 1. รูปถ่ายของ แมงปอ ชลธิชา มาเยือนเวทีไท 18 สค.2550
 2. รูปถ่ายของ น้องเบนซ์ จูเนียร์ บนเวทีไท 18 สค.2550
 3. รูปถ่ายของไผ่ พงศธร มาออกรายการ 07 show 12 สค 50
 4. รูปถ่ายของ ก็อท จักรพันธ์, แพรวา พัชรี, ไผ่ พงศธร, รัชนก ศรีโลพันธ์, ดอกอ้อ ทุ่งทอง บนเวทีไท 11 สค.50
 5. รูปถ่ายพี่นาง ศิริพร อำไพพงษ์ บนเวที 7 สีคอนเสิร์ต 11 สค.2550
 6. รูปถ่ายไหมไทย ใจตะวัน บนเวที 7 สีคอนเสิร์ต 11 สค.2550
 7. ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมคอนเสิรต์ "ด้วยรักแด่ครูสลา" 11 มี.ค.50

ค้นหาทุกอย่างในเวบนี้


สถิติผู้เข้าชม คน
Stats (เริ่มนับ 23 ส.ค.2550-10.00 น.)

 1. Clip Video คอนเสิร์ต เสียงอิสาน ณ เวทีไทย ตอนที่ 1 วันที่ 15 ก.ย.2550
 2. clip video ไผ่ พงศธร , พี สะเดิด, แพรวา พัชรี ,ตั๊กแตน ชลดา มาออกรายการจันทร์พันดาว 10 ก.ย.2550
 3. MV 6 เพลงสุดม่วนของ หมอลำคู่เอก ปฤษณา วงศ์ศิริ & บานเย็น รากแก่น
 4. MV รวม 7 คลิปวิดีโอการแสดงสดของ ไหมไทย ใจตะวัน (สมัยอยู่เสียงอีสาน)
 5. MV ศิริพร อำไพพงษ์ โบว์รักสีดำ |

Sunday, August 5, 2007

20 เพลงยอดฮิตวงคันไถ

สาวบ้านเชียง
คันไถ

สาวโรงงาน ( Dm )
คันไถ
Dm

>>>>....เดินเลียบๆเคียงๆมาถึงบ้าน
เชียงไม่เกี่ยงกะตังค์ เดินเลียบๆ
เคียงๆมาถึงบ้านเชียงไม่เกี่ยงกะ
ตังค์ เฮ็ดอีหลี เฮ็ดอีหลี สวยสะ
เด็ดน่าเฮ็ดเสียจัง...ได้มาเจอแม่
สาวขาวก็ขาวละออเห็นหน้าเห็นหม้อ
ก็บ่เป็นหยัง ขายไม่ได้กี่ตังค์
ขายเพื่อจะได้กะตังค์ ชื่อดังเสีย
จริงบ้านเชียง ปั้นเป็นหม้อ ก่อเป็น
ไห ปั้นเป็นหม้อก่อเป็นไห ว่างๆขาย
หม้อแถมทอผ้าไหม สู้ไปแม่สาวบ้าน
เชียง..เข้าไปถามแม่สาวเรื่องราว
ของแม่สาวบ้านเชียง เธอตอบเลี่ยงๆ
เมียงๆสะเทิ้นหม้อใหม่ไม่มีมีใคร
เกิน อยากได้ขอเซิน ขอเซิน ถ้าบัง
เอิญก็มาเที่ยวบ้านเชียง ปั้นละเป็น
หม้อก่อเป็นไหปั้นเป็นหม้อก่อเป็นไห
หม้อเก่าเลิกลานี่มาแต่หม้อใหม่
หม้อเก่าก็ปรุเขาไม่ยอมมาขาย สนใจก็
มาชมบ้านเชียง....เข้าไปชมหม้อสาว
ขาวทั้งเกลาทั้งเกลี้ยง ไม่คิดบ่าย
เบี่ยงเลียบเคียงเจ้าของ พี่ชายขอ
เอาไปครอบครอง เอาไปฝากเพื่อนฝาก
พ้องจะบอกรับรองถ้าเป็นของบ้าน
เชียงขายกันทั้งหม้อ(เอ้า)ล่อกัน
ทั้งไหขายกันทั้งหม้อล่อกันทั้งไห
สี่พันกว่าปีที่เขาขุดขึ้นมาไว้
สี่พันกว่าปีเชิญมาชมกันได้ สนใจถาม
สาวบ้านเชียง..เดินเลียบๆเคียงๆมา
ถึงบ้านเชียงไม่เกี่ยงกะตังค์
เดินเลียๆเคียงๆมาถึงบ้านเชียงไม่
เกี่ยงกะตังค์
เฮ็ดอีหลี เฮ็ดอีหลี สวยสะเด็ดน่า
เฮ็ดเสียจัง..เดินเลียบๆเคียงๆ
มาถึงบ้านเชียงไม่เกี่ยงกะตังค์
เดินเลียๆเคียงๆมาถึงบ้านเชียงไม่
เกี่ยงกะตังค์
เฮ็ดอีหลี เฮ็ดอีหลี สวยสะเด็ดน่า
เฮ็ดเสียจัง..เดินเลียบๆเคียงๆ
มาถึงบ้านเชียงไม่เกี่ยงกะตังค์
เดินเลียๆเคียงๆมาถึงบ้านเชียงไม่
เกี่ยงกะตังค์
เฮ็ดอีหลีเฮ็ดอีหลี สวยสะเด็ดน่า
เฮ็ดเสียจัง...
... จบเพลงแล้วครับ...


.....นวลนงคราญ มานั่งเฮ็ดการเฮ็ด
งานทำไม นวลนงคราญ มานั่งเฮ็ดการ
เฮ็ดงานทำไม สาวเอยสาวไทย สาวเอย
สาวไทย ช่างน่าเห็นใจ เฮ็ดกันใน
โรงงาน.โอ้แม่สาวเจ้าเอย ไหนเลย
ต้องมาเฮ็ดงาน ลำบากลำบนไม่เคยสน
สู้ทนฟันผ่านสงสารจริงเอยนะแม่สาว
โรงงาน มานั่งเรียงรายเหงื่อไหล
เป็นธาร อย่ามาเหยียบหัวกันแบ่งชั้น
แบ่งนาย โอ้แม่สาวสดใส หัวใจเธอ
ไม่ดำเหมือนถ่านรายได้พอจุนก็ส่ง
เป็นทุนช่วยเหลือทางบ้าน หัวใจเจ้า
เอย โอ้แม่สาวโรงงานน่าชมกระไร
ชื่นใจสะท้านต้องมาจากถิ่นฐาน
ลุยงานด้วยใจ โอ้แม่สาวสะเดิ๊บ
เชิ๊บๆ อีตอนเลิกงาน รวมกลุ่มหมู่
เฮาเปิดเพลงเบาๆรำในโรงงาน
เสียงสาวเจ้าเอย ดังนกขับขาน
น่าฟังกระไร ชื่นใจสำราญเป็นสุข
ไม่นาน เช้าลุยงานต่อไป
.........โอ้แม่สาวสะเดิ๊บเชิ๊บๆ
อีตอนเลิกงาน รวมกลุ่มหมู่เฮาเปิด
เพลงเบาๆรำในโรงงาน เสียงสาวเจ้าเอย
ดังนกขับขาน น่าฟังกระไร ชื่นใจ
สำราญเป็นสุขไม่นาน เช้าลุยงานต่อไป
..นวลนงคราญ มานั่งเฮ็ดการเฮ็ด
งานทำไม นวลนงคราญ มานั่งเฮ็ดการ
เฮ็ดงานทำไม สาวเอยสาวไทย สาวเอย
สาวไทย ช่างน่าเห็นใจ เฮ็ดกันใน
โรงงาน........
... จบเพลงแล้วครับ...ปริญญาตกงาน ( Dm )
คันไถ
Dm

ยายแล่ม ( Am )
คันไถ
Am

....นี่ก็จวนจะรับปริญญา
แล้วนี่ เตรียมตัวให้ดีนะจ๊ะ
น้องพี่เตรียมตัวตกงาน ประเทศไทย
ไม่เหมือนดังโบราณ พอจบมาแล้วมี
งานนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ร่ำเรียนสมัยนี้ถึงมีกวดกันวิชา
ไม่มีเส้นสายอย่าได้ไปเสาะหา
จะสิ้นเปลืองเวลาที่หามานมนาน
บางรายยากจนก็ต้องดิ้นรนเข็นใจ
ขายนาขายควายเอาไปจับจ่ายเรื่อง
เขียนอ่าน ตั้งความหวังไว้อย่าง
เบิกบาน ถ้าจบมาแล้วมีงานครอบครัว
ทางบ้านคงจะสบาย เหตุการณ์มันแปร
ผันความฝันจึงมลาย ปริญญาตกงาน
แทบชนกันตาย น่าเสียดมเสียดาย
ที่ได้หมายปองมา เรียนรัฐมนตรี
และอธิบดีทุกท่าน ที่มีหน่วยงาน
และข้ผูกพันกับการศึกษา จงร่วม
มือกันกำจัดปัญหา ขอความเมตตา
อย่าให้ปริญญาต้องตกงาน ถ้าเหตุ
การณ์ไม่ยอมเปลี่ยนจะร่ำเรียน
ทำไมกัน จะเดินเตะฝุ่นใส่กระสอบ
ประจาน ให้ชาวโลกรู้กันคนที่ตกงาน
นั่นคือปริญญา.....เรียนรัฐมนตรี
และอธิบดีทุกท่าน ที่มีหน่วยงาน
และข้ผูกพันกับการศึกษา จงร่วม
มือกันกำจัดปัญหา ขอความเมตตา
อย่าให้ปริญญาต้องตกงาน ถ้าเหตุ
การณ์ไม่ยอมเปลี่ยนจะร่ำเรียน
ทำไมกัน จะเดินเตะฝุ่นใส่กระสอบ
ประจาน ให้ชาวโลกรู้กันคนที่ตกงาน
นั่นคือปริญญา..
... จบเพลงแล้วครับ...


@.....ยายแล่มอีตอนสาวๆ
ผิวขาวตาคมจมใจ ฟังแกเล่ากล่าว
ตอนย้อนไป อายุแกไปวัยปิ๊งพอดี
พอทุ่มตรงแต่งองค์เยื้องกาย ชัก
แถวเรียงรายหมายไปดูของดี ลมหนาว
พัดมายามราตรี ยายแล่มโสภีก็ออก
มาที่แท่นรำ.....ชีวิตยายแล่ม
นั้นหนา ต้องพึ่งพาเสียงเพลงย้อม
นำ ฟังแกเล่าความหลังยังจำแกสู้
ทนทำเก็บงำมาหลายปี..ทุกคืนต้อง
มายืนละเลง ร่ายรำทำเพลงด้วย
จังหวะดีดี ยักย้ายส่ายเอวก็มี
ซ้ายทีขวาทีจะเดือนละกี่สตางค์
...บัดนี้ยายแล่มแกเหลา ผมยาวสี
ขาวเก๋าจัง หมดเรี่ยวแรงเฝ้ารัง
มีลูกคอยนั่งพัดวีเอาใจ..เป็น
อาชีพที่ต้องใช้การโชว์ ตั้งแต่
เราโตยังหาดูกันไม่ได้ มาดัด
แปลงกันแจ๋วแหว๋วมสะใจ ถ้าจะดู
ก็ไปที่พัทยาพัฒน์พงค์.....
...บัดนี้ยายแล่มแกเหลา ผมยาวสี
ขาวเก๋าจัง หมดเรี่ยวแรงเฝ้ารัง
มีลูกคอยนั่งพัดวีเอาใจ..เป็น
อาชีพที่ต้องใช้การโชว์ ตั้งแต่
เราโตยังหาดูกันไม่ได้ มาดัด
แปลงกันแจ๋วแหว๋วมสะใจ ถ้าจะดู
ก็ไปที่พัทยาพัฒน์พงค์.....
... จบเพลงแล้วครับ...อีเลียม ( Dm )
คันไถ
Dm

เด็กรถ ( Bm )
คันไถ
Bm

....อีเลียมอีเลียม อีเลียม
มันคงไม่พ้นเข็มยา อีเลียมอีเลียม
อีเลียมมันอยากเห็นพ่อแม่มา
...อีเลียมเป็นสาววัยรุ่นหัวใจ
ว้าวุ่นอยู่ในการศึกษา ไม่พากเพียร
หนีเรียนเป็นประจำหัวใจมืดดำหรือ
ว่ากรรมทำมา พ่อแม่ก็ไม่เคยจนใจ
ว่าอีเลียมทำไมจึงหนีการศึกษา
สาเหตุว่าแม่ย้ายพ่อแยก อีเลียม
ใจแตกทิ้งตำหรับตำรา อีเลียม
อีเลียม อีเลียมมันคงไม่พ้นเข็มยา
..อีเลียมชักเริ่มมั่วสุมเดินทาง
เข้ากลุ่มไปกับพวกติดยาบ้านช่อง
ก็ไม่เคยสนใจเป็นเพราะใครเล่าใคร
ทำให้เธอเจียนบ้า ความสุขอบอุ่น
ก็ไม่มีเหลือบมองดูพี่ก็ล่อแต่
บ้องกัญชา อีเลียมเลยต้องเป็นสาว
เสพ นึกจะฉีดก็เจ็บเลยต้องเอ๊บ
แต่ยา อีเลียมอีเลียม อีเลียมมัน
คงไม่พ้นเข็มยา..อีเลียมติดยางอม
แงมทำผมเหมือนแหม่มหมดสภาพงามตา
หากใครเห็นใจช่วยที ส่งเธอไปที่
ถ้ำกระบอกรีบพา อนาคตยังไม่หมด
ความหมายพ่อแม่เร็วไวกลับใจเถิด
หนา อย่าปล่อยให้อีเลียมจรจัด
หากใครเป็นญาติๆพาอีเลียมกลับมา
..อีเลียมอีเลียม อีเลียมมันคงไม่
พ้นเข็มยา อีเลียมอีเลียม อีเลียม
มันคงไม่พ้นเข็มยา
... จบเพลงแล้วครับ...


.....มาครวญคิดถึงชีวิต
ฉันเล่า เกิดมาในบ้านหลังเก่า
อาชีพเราดำนา บ้านก็ไม่ได้นอน
เร่ร่อนไปทั่วพารามืดค่ำนิทราเอ๊ย
ใครเล่าหนาเห็นใจ ไม่เหมือนดังใคร
เขานา เกิดมาเป็นเด็กรถถึงจนถึง
อดก็สุขอุรา นอนก็นอนในรถมอมแมม
เหลืออดก็ไม่โฆษณา..ตื่นเถิดหนอ
ต้องมารอมาเฝ้า ถังน้ำก็ถังใบเก่า
ต้องเก็บต้องเกานานา ร้องตะโกน
เรียกคน เสียจนคอโก่งทุกคราช่วย
บอกซ้ายขวายื่นหน้ายื่นตาออกไป
ให้ความปลอดภัยชาวประชา เด็กรถ
อย่างเราจะมีใครเล่าเอาใจบ้างนา
เกิดมาเป็นเด็กรถผิดบ้างยกโทษอย่า
โกรธโกรธา..ใจสะท้อนมือถือค้อน
ด้ามเก่า ถึงทีหน้าที่ของเรา
ที่ต้องคอยเฝ้าตรวจตรา มุดไปอยู่
ใต้ท้อง เหลียวมองดูยางซ้ายขวา
ไม่ปล่อยเวลาเช็คน้ำเช็คท่าเครื่อง
ในทำแลกอะไรก็เงินตรา เด็กรถอย่าง
ฉันจะมีไหมท่านให้ความเมตตา
เกิดมาเป็นเด็กรถไปไหนไปโลดหมื่น
โยชน์ตะละวา...ใจสะท้อนมือถือค้อน
ด้ามเก่า ถึงทีหน้าที่ของเรา
ที่ต้องคอยเฝ้าตรวจตรา มุดไปอยู่
ใต้ท้อง เหลียวมองดูยางซ้ายขวา
ไม่ปล่อยเวลาเช็คน้ำเช็คท่าเครื่อง
ในทำแลกอะไรก็เงินตรา เด็กรถอย่าง
ฉันจะมีไหมท่านให้ความเมตตา
เกิดมาเป็นเด็กรถไปไหนไปโลดหมื่น
โยชน์ตะละวา..
... จบเพลงแล้วครับ...หัวทิ่มบ่อ
คันไถ
F

ฮักกันบ่ได้
คันไถ
F

....ดนตรี........
เอามานี่
อีกกลมเถอะเรา
ดื่มนั่งดื่มให้ลืมแฟนเรา
ดื่มให้เกียรติกับแฟนใจเบา
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
......
มาเถิดน่าดื่มกันเถอะเรา
ส่งความสุขให้แฟนใจเบา
ดื่มให้ดิ่งวิ่งหนีความเศร้า
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
......
ยิ้มๆสู้ ศัตรูใจเรา
ปล่อยให้เฉิ่มกันตามใจเขา
ดื่มดีกว่าไม่ด่าแฟนเรา
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
......
รักแล้วโง่อย่าโชว์เลยเรา
ดื่มดีกว่าไม่พาซึมเซา
ดื่มให้แอ่นที่ลืมแฟนเรา
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
......
มาๆซีอย่ามัวซึมเซา
ดื่มให้หลับตาคาวงเหล้า
ดื่มเพื่อหลีกทางคนใจเบา
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
......
รักนี้มั่ว อย่ามัวมึนเมา
ดื่มสนุก สุขกันเถอะเรา
ดื่มให้เกียรติ
คนหลอกลวงเรา
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
....ดนตรี........
รักแล้วโง่
อย่าโชว์เลยเรา
ดื่มดีกว่าไม่พาซึมเซา
ดื่มให้แอ่นที่ลืมแฟนเรา
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
มาๆซีอย่ามัวซึมเซา
ดื่มให้หลับตาคาวงเหล้า
ดื่มเพื่อหลีกทางคนใจเบา
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
......
รักนี้มั่ว อย่ามัวมึนเมา
ดื่มสนุก สุขกันเถอะเรา
ดื่มให้เกียรติ
คนหลอกลวงเรา
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
เมาละให้หัวทิ่มบ่อ
เมา ให้หัวทิ่มบ่อ
..
.....ดนตรี........
เธอลูกเสี่ยเฮง
ฉันเป็นเพียงหลานเจ๊กฮวย
เธอเป็นคนรวย
แต่ฉันนั้นเป็นคนจน
เธอนอนข้างเตี่ย
แต่ฉันต้องนอนข้างเตา
เธอมีเชื้อเจ้า
แต่ฉันนั้นมีเชื้อโจร
เธอเป็นคนงาม
เกินความใฝ่ฝัน
คู่เคียงกับฉัน ที่เป็นเดนคน
โอ้ ฮัก ฮัก
ฮักกัน บ่ได้ดอก
....ดนตรี........
เธอนั่งรถยนต์
แต่ฉันต้องนั่งรถเมล์
เธอนอนบนเปล
แต่ฉันต้องนอนพื้นปูน
เธอเป็นชาวกรุง
ที่งามติดตรึงดวงตา
ฉันเป็นชาวนา
หน้าตาเหมือนตัวการ์ตูน
เธอไกลกว่าฉัน
ดังดินกับฟ้า
ดั่งหงส์กับกา
ไม่เคียงคู่บุญ
โอ้ ฮัก ฮัก
ฮักกัน บ่ได้ดอก
โอๆ...โอๆๆๆๆ โอย
เธอเป็นคนสวย
แต่ฉันนั้นเป็นคนโทรม
เธอขาวน่าดอม
แต่ฉันนั้นคนหน้าดำ
เธอมีเงินทอง
เที่ยวจองที่มีราคา
เธอชอบซื้อนา
แต่ฉันชอบโรงจำนำ
เธอเป็นคนดี
ฉันเป็นคนเลว
แต่งกันคงเหลว
ไม่มีงานทำ
โอ ฮัก ฮัก
ฮักกัน บ่ได้ดอก
....ดนตรี........
เธอนั่งรถยนต์
แต่ฉันต้องนั่งรถเมล์
เธอนอนบนเปล
แต่ฉันต้องนอนพื้นปูน
เธอเป็นชาวกรุง
ที่งามติดตรึงดวงตา
ฉันเป็นชาวนา
หน้าตาเหมือนตัวการ์ตูน
เธอไกลกว่าฉัน
ดังดินกับฟ้า
ดั่งหงส์กับกา
ไม่เคียงคู่บุญ
โอ้ ฮัก ฮัก
ฮักกัน บ่ได้ดอก
โอๆ...โอๆๆๆๆ โอย
เธอเป็นคนสวย
แต่ฉันนั้นเป็นคนโทรม
เธอขาวน่าดอม
แต่ฉันนั้นคนหน้าดำ
เธอมีเงินทอง
เที่ยวจองที่มีราคา
เธอชอบซื้อนา
แต่ฉันชอบโรงจำนำ
เธอเป็นคนดี
ฉันเป็นคนเลว
แต่งกันคงเหลว
ไม่มีงานทำ
โอ ฮัก ฮัก
ฮักกัน บ่ได้ดอก
..
.
เพราะคุณคนเดียว
คันไถ
G

โทน
คันไถ
Eb

....ดนตรี........
คุณคนเดียว
เพราะคุณคนเดียว
ฉันจึงต้องเที่ยว
เมามายเสียคน
เดินแอ่นหน้า
แอ่นหลังกลางถนน
เสียผู้เสียคน
ก็เพราะว่าคุณเปลี่ยนใจ.
โดนคุณลวงผมโดนคุณลวง
ผมจึงต้องตวง
เหล้าจนแพ้ไป
เพื่อให้ลืม แผลกลางดวงใจ
เมาแล้วลืมคุณได้
ไม่เมาแล้วใจคิดถึงคุณ.
...ผีหลอกก็ยังพอทน
แต่คนหลอกคน
มันช้ำจนใจวายวุ่น
ผีว่าร้าย
ยังร้ายไม่เท่าตัวคุณ
หลอกผมหัวหมุน
พอสมใจคุณก็หนีไป
.คุณเรรวนผมเลยรวนเร
ซดเหล้าหยำเป
เดินเซร้องไห้
เที่ยวเสเพลพเนจรไป
เพราะความเสียใจ
ที่รักคนรวนเร
....ดนตรี........
คุณคนเดียว
เพราะคุณคนเดียว
ฉันจึงต้องเที่ยว
เมามายเสียคน
เดินแอ่นหน้า
แอ่นหลังกลางถนน
เสียผู้เสียคน
ก็เพราะว่าคุณเปลี่ยนใจ.
โดนคุณลวงผมโดนคุณลวง
ผมจึงต้องตวง
เหล้าจนแพ้ไป
เพื่อให้ลืม แผลกลางดวงใจ
เมาแล้วลืมคุณได้
ไม่เมาแล้วใจคิดถึงคุณ.
...ผีหลอกก็ยังพอทน
แต่คนหลอกคน
มันช้ำจนใจวายวุ่น
ผีว่าร้าย
ยังร้ายไม่เท่าตัวคุณ
หลอกผมหัวหมุน
พอสมใจคุณก็หนีไป
.คุณเรรวนผมเลยรวนเร
ซดเหล้าหยำเป
เดินเซร้องไห้
เที่ยวเสเพลพเนจรไป
เพราะความเสียใจ
ที่รักคนรวนเร
โดนคุณลวงผมโดนคุณลวง
คุณคนเดียวเพราะคุณคนเดียว
โดนคุณลวงผมโดนคุณลวง
คุณคนเดียวเพราะคุณคนเดียว
..
.....ดนตรี........
โทน เอ๋ยโทน
เพื่อนโทน ผู้น่าสงสาร
อวด ทะยาน
เอื้อมปองหมายเด็ดดอกฟ้า
ไม่มอง ว่าตัวเหมือนกา
ทำบินถลา ไปเคียงคู่หงส์
โทน เอ๋ยโทน
สักวัน เจ้าคงโศกา
กิน น้ำตา
เมื่อแฟนเขาไม่พะวง
เพื่อนโทนละจะต้องแห้งลง
แห้งลงแห้งลง
เหมือนน้ำแห้งคลอง
....>โทน เอย
เหลียวมองเพื่อนสังข์
ดูบ้างหรือไม่ สาว ใด
เมื่อเจอหน้าสังข์
ตะลึงเหลียวจ้อง
รุม ปอง
แย่งตัวสังข์ทอง
ตบกันโครมคราม
.โทน เอ๋ยโทน
ถ้าหน้าโทน
งามเหมือนสังข์ทอง
คง ได้ครอง
หัวใจของแฟนแสนงาม
โทนจนเขาคงหนีตาม
ถ้าโทนหน้างาม
เหมือนดังสังข์ทอง
....ดนตรี........
โทน เอ๋ยโทน
เพื่อนโทน ผู้น่าสงสาร
อวด ทะยาน
เอื้อมปองหมายเด็ดดอกฟ้า
ไม่มอง ว่าตัวเหมือนกา
ทำบินถลา ไปเคียงคู่หงส์
โทน เอ๋ยโทน
สักวัน เจ้าคงโศกา
กิน น้ำตา
เมื่อแฟนเขาไม่พะวง
เพื่อนโทนละจะต้องแห้งลง
แห้งลงแห้งลง
เหมือนน้ำแห้งคลอง
....>โทน เอย
เหลียวมองเพื่อนสังข์
ดูบ้างหรือไม่ สาว ใด
เมื่อเจอหน้าสังข์
ตะลึงเหลียวจ้อง
รุม ปอง
แย่งตัวสังข์ทอง
ตบกันโครมคราม
.โทน เอ๋ยโทน
ถ้าหน้าโทน
งามเหมือนสังข์ทอง
คง ได้ครอง
หัวใจของแฟนแสนงาม
โทนจนเขาคงหนีตาม
ถ้าโทนหน้างาม
เหมือนดังสังข์ทอง
..
.
ตู้ทองเคลื่อนที่ ( Dm )
คันไถ
Dm

บัดดี้ (เพื่อนซี้) ( Dm )
คันไถ
Dm

....ระวังนะน้องอย่าเป็นตู้ทอง
เคลื่อนที่ ระวังให้ดีจะมีคนยืม
ไปครอง ทุกแห่งทุกหนมีแต่คนคอย
จ้อง คอยเฝ้าแอบมองเจอตู้ทอง
น้องหน้ามล..สาวเอย แม่สาวเมือง
ไทยมาฟังกันไว้อย่าขนใส่ให้มาก
ล้น จงเข้าใจว่าตัวใครตัวมันถูก
เฉี่ยวกันทุกวันใครจะประกันหน้ามล
ทำอวดรวยอวดสวยอวดคน ทำอวดรวย
อวดสวยอวดคน จะถูกมือซน มันเฉี่ยว
ชนเอาตู้ทอง.ระวังนะน้องอย่าเป็น
ตู้ทองเคลื่อนที่ ระวังให้ดีจะมี
คนยืมไปครอง ทุกแห่งทุกหนมีแต่
คนคอยจ้อง คอยเฝ้าแอบมองเจอตู้ทอง
น้องหน้ามล.แปลกใจเป็นจะได๋กันหนา
จะใส่กันทุกครายังต้องผวากลัวโดน
สีเหลืองประกายเรืองเรืองรองซื้อ
ง่ายขายคล่องนี่แหล่ะของล่อคน
ทำยังไงจะปลอดภัยจากโจร ทำยังไง
จะปลอดภัยจากโจร ไม่ใส่กันจนล้น
ก็คงไม่โดนเฉี่ยวตู้ทอง.ระวังนะ
น้องอย่าเป็นตู้ทองเคลื่อนที่
ระวังให้ดีจะมีคนยืมไปครอง ทุก
แห่งทุกหนมีแต่คนคอยจ้อง คอยเฝ้า
แอบมองเจอตู้ทองน้องหน้ามล.จะตัก
เตือนเพื่อนๆฟังนิด ทงทองมันมีพิษ
ถึงชีวิตน่าสน เรื่องทองนีแหละ
ของบาดใจเป็นข่ากันมากมายที่ชอบ
ใส่กันเกินตน ถึงคราวซวยใครจะช่วย
นฤมล ถึงคราวซวยใครจะช่วยนฤมล
เสียของเสียคนห่วงเหลือทนแม่
ตู้ทอง.ระวังนะน้องอย่าเป็นตู้ทอง
เคลื่อนที่ ระวังให้ดีจะมีคนยืม
ไปครอง ทุกแห่งทุกหนมีแต่คนคอย
จ้อง คอยเฝ้าแอบมองเจอตู้ทอง
น้องหน้ามล...
... จบเพลงแล้วครับ...


....เพื่อนกันเพื่อนกันอย่ากิน
ถ้าเพื่อนไม่กินเราก็ไม่ว่ากัน
รู้ใจรักกันมานาน เราไม่เคยกัน
ถ้าเพื่อนกันจะกิน เอ้าเฮาะ เอ้า
เฮาะเอ้าเอาะ เอ้าเฮาะเอ้าเอาะ
เอ้าเฮาะ..เพื่อนฉันรักกันมานาน
เราเคยสาบานน้ำใจกลมเกลียวเวลา
ลุยก็ไม่ลุยคนเดียว เรื่องกิน
เรื่องเที่ยวเราไม่เหนียวต่อกัน
แฟนเราที่เฝ้าที่ห่วง เพื่อนบอก
อย่าควงเราก็ไม่ว่ากัน
แต่น้ำใจที่เราให้เพื่อนนั้น
คิดว่าสักวันเพื่อนคงเข้าใจ เอ้า
เฮาะ เอ้าเฮาะ เอ้าเฮาะ เอ้าเฮาะ
เอ้าเฮาะ เอ้าเฮาะ..จากกันไม่นาน
ชั่วโมง แต่เพื่อนแหกโค้งไปเจอ
เพื่อนใหม่ มั่วสุมกันแต่สิ่งงมงาย
อย่างสิ่งล่อใจเรายังไปดึงลากมา
กัญชาหรือว่าแลกเกอร์ ผสมทินเนอร์
ช่างมันดีวา แล้วน้ำใจของเพื่อน
ดีกว่าเอ็งบัดดี้ข้านาจะเชื่อข้า
ไหมเอย เอ้าเฮาะ เอ้าเฮาะ
เอ้าเฮาะ เอ้าเอาะ เอ้าเฮาะ
เอ้าะเฮาะ..เพื่อนเอยไม่เคยแหลก
เหลวอย่าเดินลงเหวหรือว่าใจเรรวน
สมชายยังห่วงเอ็งสมควร จะเจ็บ
ล้วนล้วนถ้าสมควรไม่เชื่อกัน
ไอ้กัญชาหรือว่าแลกเกอร์หรือ
ว่าทินเนอร์อย่าไปเห่อกับมันน้ำใจ
เราไม่ใช่น้ำครำ จึงเฝ้าตอกย้ำ
ว่าอย่าทำเลยสมควร เชื่อเฮาะ
เชื่อเฮาะ เชื่อเฮาะ เชื่อเฮาะ
เชื่อเฮาะ เชื่อเฮาะ....เพื่อนเอย
ไม่เคยแหลกเหลวอย่าเดินลงเหวหรือ
ว่าใจเรรวน สมชายยังห่วงเอ็งสมควร
จะเจ็บล้วนล้วนถ้าสมควรไม่
เชื่อกัน ไอ้กัญชาหรือว่าแลกเกอร์
หรือว่าทินเนอร์อย่าไปเห่อกับมัน
น้ำใจเราไม่ใช่น้ำครำ จึงเฝ้าตอก
ย้ำว่าอย่าทำเลยสมควร เชื่อเฮาะ
เชื่อเฮาะสมควร เชื่อเฮาะ
เชื่อเฮาะสมควร เชื่อเฮาะ
เชื่อเฮาะสมควร.
... จบเพลงแล้วครับ...มองทำไม
คันไถ
G

นิ๊งหน่อง
คันไถ
Bb

....ดนตรี........
มองทำไม
ไม่รักแล้วมองทำไม
มองทำไม
ไม่รักแล้วมองทำไม
มองทำไม
ไม่รักแล้วมองทำไม
มองทำไม
ไม่รักแล้วมองทำไม
...โอ้แม่คุณ
โถทารุณจนฉันใจหัก
แทบจะชัก
เมื่อเห็นเธอนั่งบนรถ
แอบเชยชมกอดกันกลม
ดูเหมือนหนังสด
อยู่บนรถ
อย่างไม่อายให้ฉันเห็น
แอบพัวพัน
นอนจุ๊บกันพาฉันใจเต้น
เมื่อฉันเห็น
หัวใจไม่ต้องมอง
....ดนตรี........
โอ้กานดา
เธอมองมาพาฉันใจแป้ว
เกลียดฉันแล้ว
มองทำไมให้ชอกช้ำ
ไม่ต้องมองคนขี้เมา
คนที่ต้อยต่ำ
ไม่ต้องทำ
ชำเลืองมองให้ใจเสีย
กลับไปมอง
คนรวยๆคนชั้นอาเสี่ย
ได้คลอเคลีย
สมใจไม่ต้องมอง
....ดนตรี........
โอ้คนดี
เชิญปรานีคนที่เงินหนัก
ไม่ต้องรัก
คนจนๆอย่างตัวฉัน
ไม่ต้องปองคนขี้เมา
คนไม่มีขั้น
ไม่ต้องปันหัวใจให้เสื่อมเสีย
กลับไปเคียง
คนรวยๆคนชั้นอาเสี่ย
ได้คลอเคลีย
สมใจไม่ต้องมอง
มองทำไม
ไม่รักแล้วมองทำไม
มองทำไม
ไม่รักแล้วมองทำไม
มองทำไม
ไม่รักแล้วมองทำไม
มองทำไม
ไม่รักแล้วมองทำไม
....ดนตรี........
โอ้กานดา
เธอมองมาพาฉันใจแป้ว
เกลียดฉันแล้ว
มองทำไมให้ชอกช้ำ
ไม่ต้องมองคนขี้เมา
คนที่ต้อยต่ำ
ไม่ต้องทำ
ชำเลืองมองให้ใจเสีย
กลับไปมอง
คนรวยๆคนชั้นอาเสี่ย
ได้คลอเคลีย
สมใจไม่ต้องมอง
....ดนตรี........
โอ้คนดี
เชิญปรานีคนที่เงินหนัก
ไม่ต้องรัก
คนจนๆอย่างตัวฉัน
ไม่ต้องปองคนขี้เมา
คนไม่มีขั้น
ไม่ต้องปันหัวใจให้เสื่อมเสีย
กลับไปเคียง
คนรวยๆคนชั้นอาเสี่ย
ได้คลอเคลีย
สมใจไม่ต้องมอง
มองทำไม
ไม่รักแล้วมองทำไม
มองทำไม
ไม่รักแล้วมองทำไม
มองทำไม
ไม่รักแล้วมองทำไม
มองทำไม
ไม่รักแล้วมองทำไม
..
.....ดนตรี........
นิ๊งหน่อง นิ๊งหน่อง
นวลน้องนั้นมาเมื่อไหร่
ทำไมละไม่ทักไม่ทาย
หรือจำไม่ได้
ว่าฉันชื่อนิ๊งหน่อง
....ดนตรี....
โอ้โฮสวยงามสง่า
หน้าตาสวยงามทุกสิ่ง
เข้าไปทักเธอจ๋าสวยจริง
แล้วแม่ยอดหญิง
ทำงอนตุ๊บป่อง
....ดนตรี.....
ก่อนเคยรักเรียงเคียงใกล้
สุขใจละสองเรารักมั่น
ปุ๊บปั๊บมาห่างร้างกัน
เธอตัดสัมพันธ์
ละฉันเลยจ๊องหง่อง
....ดนตรี.....
พี่เอง นั้นมันต้อยต่ำ
หน้าดำละสิ้นความสดใส
อัปลักษณ์ก็เพียงผิวกาย
แต่ส่วนหัวใจ
นั้นมันขาวผ่อง
....ดนตรี....
โลกเรานี้มันไม่แน่
เปลี่ยนแปรไปดังกังหัน
วันนี้ เราเห็นหน้ากัน
พรุ่งนี้ผลุนผลัน
นอนตายท้องป่อง
....ดนตรี....
กลับมารักพี่เสียใหม่
เชื่อใจพี่เถิดอนงค์
ความรักพี่จะมั่นคง
ละพี่จะอุ้มโฉมยงค์
โยนลงท้องร่อง
....ดนตรี........
นิ๊งหน่อง นิ๊งหน่อง
นวลน้องนั้นมาเมื่อไหร่
ทำไมละไม่ทักไม่ทาย
หรือจำไม่ได้
ว่าฉันชื่อนิ๊งหน่อง
....ดนตรี....
โอ้โฮสวยงามสง่า
หน้าตาสวยงามทุกสิ่ง
เข้าไปทักเธอจ๋าสวยจริง
แล้วแม่ยอดหญิง
ทำงอนตุ๊บป่อง
....ดนตรี.....
ก่อนเคยรักเรียงเคียงใกล้
สุขใจละสองเรารักมั่น
ปุ๊บปั๊บมาห่างร้างกัน
เธอตัดสัมพันธ์
ละฉันเลยจ๊องหง่อง
....ดนตรี.....
พี่เอง นั้นมันต้อยต่ำ
หน้าดำละสิ้นความสดใส
อัปลักษณ์ก็เพียงผิวกาย
แต่ส่วนหัวใจ
นั้นมันขาวผ่อง
....ดนตรี....
โลกเรานี้มันไม่แน่
เปลี่ยนแปรไปดังกังหัน
วันนี้ เราเห็นหน้ากัน
พรุ่งนี้ผลุนผลัน
นอนตายท้องป่อง
....ดนตรี....
กลับมารักพี่เสียใหม่
เชื่อใจพี่เถิดอนงค์
ความรักพี่จะมั่นคง
ละพี่จะอุ้มโฉมยงค์
โยนลงท้องร่อง
..
.
ชุมทางเขาชุมทอง
คันไถ
Ab

ฉันทนาที่รัก
คันไถ
Bb

....ดนตรี........
จากเธอ
ที่ชุมทางเขาชุมทอง
เฝ้าแต่แลมอง
มองๆจนลับตา
เสียงรถด่วน
เปิดหวูดก้องกลางพนา
คล้ายจะเตือนว่า
อย่าร้างลาไปไกล
....
จากเธอที่ชุมทางเขาชุมทอง
ก่อนจากยังมอง
เห็นเธอยืนร้องไห้
ฉันยิ่งเศร้า
เงียบเหงาวิเวกหัวใจ
ก้มหน้าร้องไห้
บนรถไฟวิ่งสุดราง
....
>ชุมทางเขาชุมทองที่ปักษ์ใต้
เป็นชุมน้ำใจ
ชุมรักทุกเส้นทาง
เราพบกันเรารักกันเคียงข้าง
แต่เส้นชีวิตแยกทาง
ให้เราต้องห่างกันไกล
....
จากเธอที่ชุมทางเขาชุมทอง
กลับมาเหม่อมอง
มองๆยืนร้องไห้
เสียงรถด่วน
เปิดหวูดก้องมาครั้งใด
ฉันต้องร้องไห้
คิดถึงดวงใจที่เขาชุมทอง
....ดนตรี........
จากเธอ
ที่ชุมทางเขาชุมทอง
เฝ้าแต่แลมอง
มองๆจนลับตา
เสียงรถด่วน
เปิดหวูดก้องกลางพนา
คล้ายจะเตือนว่า
อย่าร้างลาไปไกล
....
จากเธอที่ชุมทางเขาชุมทอง
ก่อนจากยังมอง
เห็นเธอยืนร้องไห้
ฉันยิ่งเศร้า
เงียบเหงาวิเวกหัวใจ
ก้มหน้าร้องไห้
บนรถไฟวิ่งสุดราง
....
>ชุมทางเขาชุมทองที่ปักษ์ใต้
เป็นชุมน้ำใจ
ชุมรักทุกเส้นทาง
เราพบกันเรารักกันเคียงข้าง
แต่เส้นชีวิตแยกทาง
ให้เราต้องห่างกันไกล
....
จากเธอที่ชุมทางเขาชุมทอง
กลับมาเหม่อมอง
มองๆยืนร้องไห้
เสียงรถด่วน
เปิดหวูดก้องมาครั้งใด
ฉันต้องร้องไห้
คิดถึงดวงใจที่เขาชุมทอง
..
.....ดนตรี........
ปิดไฟใส่กลอน
จะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้า
นั่งเขียนจดหมาย
แล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้า
ถึงคนชื่อฉันทนา
ที่เคยสบตากันเป็นประจำ
...ลายมือไม่ดี
ต้องขอโทษทีเพราะความรู้ต่ำ
หากคำพูดใด
ไม่ถูกหัวใจหรือไม่ชื่นฉ่ำ
ขอจงยกโทษถ้อยคำ
ที่ผมเพลี่ยงพล้ำบอกรักคุณมา
.....>หากผิดพลั้งไป
อภัยเถิดฉันทนา
ผมคนบ้านป่า
ถ้อยวาจาไม่หวานกินใจ.
...ภาพถ่ายลายเซ็นต์
ผมส่งให้เป็นของขวัญปีใหม่
หากคุณเกลียดชัง
เมื่ออ่านด้านหลัง
แล้วโยนทิ้งได้
หรือเอาไปฉีกเผาไฟ
อย่าเก็บเอาไว้ให้มันบาดตา
..หากคุณการุณ
ก็ส่งรูปคุณให้ดูแทนหน้า
ช่วยเซ็นต์รูปไป
ว่ามอบด้วยใจสาวโรงทอผ้า
ผมจะเอาไว้บูชา
มอบความศรัทธา
รักจนวายปราณ.
...จะปักหัวใจ
หัวใจรักคุณนานๆ
รักสาวโรงงาน
สาวโรงงานชื่อฉันทนา
....ดนตรี........
.ภาพถ่ายลายเซ็นต์
ผมส่งให้เป็นของขวัญปีใหม่
หากคุณเกลียดชัง
เมื่ออ่านด้านหลัง
แล้วโยนทิ้งได้
หรือเอาไปฉีกเผาไฟ
อย่าเก็บเอาไว้ให้มันบาดตา
..หากคุณการุณ
ก็ส่งรูปคุณให้ดูแทนหน้า
ช่วยเซ็นต์รูปไป
ว่ามอบด้วยใจสาวโรงทอผ้า
ผมจะเอาไว้บูชา
มอบความศรัทธา
รักจนวายปราณ.
...จะปักหัวใจ
หัวใจรักคุณนานๆ
รักสาวโรงงาน
สาวโรงงานชื่อฉันทนา
..
.
จ้างพี่ก็ไม่รัก
คันไถ
G

กวนลม ( G )
คันไถ
G

....ดนตรี........
จ้างพี่ก็ไม่รัก
โอ๊ยจ้างพี่ก็ไม่จ้อง
ต่อให้จ้างเงินเป็นกองๆ
สูงจนท่วมหัวน้อง
พี่ก็ไม่สนใจ
เพราะเจ้าได้รับปริญญา
สำเร็จวิชา
การสับหลีกรถไฟ
น้องสับรางให้หลีกกันได้
วิ่งสวนมาสวนไป
โดยไม่ให้ชนกัน
.จ้างพี่ก็ไม่รัก
โอ๊ยจ้างพี่ก็ไม่บ้า
ต่อให้พี่ฟรีๆทุกเวลา
โดยไม่คิดราคา
พี่ก็ไม่ใฝ่ฝัน
เพราะพี่กลัวเป็นรถไฟ
วิ่งชนกันตาย
เพราะสับหลีกไม่ทัน
เพราะรถไฟตั้งหลายสิบคัน
วิ่งไปเติมน้ำมัน
ที่บ้านแจ่มจันทร์วุ่นวาย
....ดนตรี......
.รักละพี่ก็ไม่รัก
หลงละพี่ก็ไม่หลง
แต่พี่พะวง
กลัวน้องจะเป็นหม้าย
เพราะกลัวเจ้าพวกรถไฟ
วิ่งสวนชนกันตาย
เพราะความสวยของแก้วตา
.จ้างละพี่ก็ไม่รัก
โอ๊ยจ้างพี่ก็ไม่เฝ้า
กลัวรถด่วนขบวนยาวๆ
ที่วิ่งออกวิ่งเข้า
ชนพี่สิ้นชีวา
ถึงเจ้า จะงามเหนือใคร
พี่ก็หักใจ ไม่ขอเจอหน้า
เพราะความสวย
ของเจ้าแก้วตา
มีพิษร้ายกว่ายา
ฆ่าผู้ชายทั้งเมือง
....ดนตรี........
จ้างพี่ก็ไม่รัก
โอ๊ยจ้างพี่ก็ไม่จ้อง
ต่อให้จ้างเงินเป็นกองๆ
สูงจนท่วมหัวน้อง
พี่ก็ไม่สนใจ
เพราะเจ้าได้รับปริญญา
สำเร็จวิชา
การสับหลีกรถไฟ
น้องสับรางให้หลีกกันได้
วิ่งสวนมาสวนไป
โดยไม่ให้ชนกัน
.จ้างพี่ก็ไม่รัก
โอ๊ยจ้างพี่ก็ไม่บ้า
ต่อให้พี่ฟรีๆทุกเวลา
โดยไม่คิดราคา
พี่ก็ไม่ใฝ่ฝัน
เพราะพี่กลัวเป็นรถไฟ
วิ่งชนกันตาย
เพราะสับหลีกไม่ทัน
เพราะรถไฟตั้งหลายสิบคัน
วิ่งไปเติมน้ำมัน
ที่บ้านแจ่มจันทร์วุ่นวาย
....ดนตรี......
.รักละพี่ก็ไม่รัก
หลงละพี่ก็ไม่หลง
แต่พี่พะวง
กลัวน้องจะเป็นหม้าย
เพราะกลัวเจ้าพวกรถไฟ
วิ่งสวนชนกันตาย
เพราะความสวยของแก้วตา
.จ้างละพี่ก็ไม่รัก
โอ๊ยจ้างพี่ก็ไม่เฝ้า
กลัวรถด่วนขบวนยาวๆ
ที่วิ่งออกวิ่งเข้า
ชนพี่สิ้นชีวา
ถึงเจ้า จะงามเหนือใคร
พี่ก็หักใจ ไม่ขอเจอหน้า
เพราะความสวย
ของเจ้าแก้วตา
มีพิษร้ายกว่ายา
ฆ่าผู้ชายทั้งเมือง
..
.....ดนตรี..........
ดอกพยอม หอมกลิ่นในตม
ขื่นขม เมื่อยามราตรี
ดอกพยอม หอมกลิ่นในตม
ขื่นขม เมื่อยามราตรี.
นัด กับฉันที่นี่
ไม่ออก มาสักที
ดีแต่ได้หอมตามลม
......
ช่างกระไร หัวใจสาวเจ้า
หรือหลอกเรา
ให้นั่งเหงา กวนลม
ลม พัดกลิ่น ผกา
ตั้งหลายเพลา
แต่เธอนั้นหนา กวนลม
......
.เฝ้าแต่รอ เสียจนจะสาง
จะหมดยาง
เสียจนน้ำค้าง พร่างพรม
ลม ใกล้จะหมดแล้วหนา
หมดแสงจันทรา
เธอยังไม่มา นี่กวนลม
ทำ ยังงี้ ได้ไงได้ไง
หรือเปลี่ยนใจ
หรือเธอจะให้ ใครชม
เพียง บอกกันสักคำ
ทำอม พะนำ
อย่างนี้เขาเรียก ว่ากวนลม
นัด ไม่มา
เขาเรียกกันว่า กวนลม
นัด ไม่มา
เขาเรียกกันว่า กวนลม.
....ดนตรี..........
.เฝ้าแต่รอ เสียจนจะสาง
จะหมดยาง
เสียจนน้ำค้าง พร่างพรม
ลม ใกล้จะหมดแล้วหนา
หมดแสงจันทรา
เธอยังไม่มา นี่กวนลม
ทำ ยังงี้ ได้ไงได้ไง
หรือเปลี่ยนใจ
หรือเธอจะให้ ใครชม
เพียง บอกกันสักคำ
ทำอม พะนำ
อย่างนี้เขาเรียก ว่ากวนลม
นัด ไม่มา
เขาเรียกกันว่า กวนลม
นัด ไม่มา
เขาเรียกกันว่า กวนลม.
... จบเพลงแล้วครับ...ขอทานสะพานลอย
คันไถ
F

ดอกอะไร ( G )
คันไถ
G

....ดนตรี..........
นึกสงสาร
พวกนงคราญขอทานน้อย
นั่งอยู่ตามสะพานลอย
ใจละห้อยคอยหา.
นี่คงจะหิว ท้องดูกิ่วน่าเวทนา
เวลาค่ำสนธยา
จะนิทรากันที่ไหน.
แต่เช้าจดเย็น
ต้องลำเค็ญทนนั่ง
รอรับทานเป็นเศษสตางค์
จากคนข้ามมาข้าม.
ไม่ต้องว้าวุ่น
ไม่ต้องลงทุนพอมีกำไร
แต่ส่วนลึกของจิตใจ
ใครจะไปรู้ได้ดี.
แหมน่าสมเพช
เด็กของประเทศแท้แท้
แต่กลับมาถูกลอยแพ
มาเหลียวแลกันบ้างซี.
มีบ้างไหม ผู้ที่เป็นใหญ่แต่ใจดี
จงมาช่วยเขาที
ให้ความปราณี
ขอทานสะพานลอย
....ดนตรี..........
แต่เช้าจดเย็น
ต้องลำเค็ญทนนั่ง
รอรับทานเป็นเศษสตางค์
จากคนข้ามมาข้าม.
ไม่ต้องว้าวุ่น
ไม่ต้องลงทุนพอมีกำไร
แต่ส่วนลึกของจิตใจ
ใครจะไปรู้ได้ดี.
แหมน่าสมเพช
เด็กของประเทศแท้แท้
แต่กลับมาถูกลอยแพ
มาเหลียวแลกันบ้างซี.
มีบ้างไหม ผู้ที่เป็นใหญ่แต่ใจดี
จงมาช่วยเขาที
ให้ความปราณี
ขอทานสะพานลอย
..
.....ดนตรี..........
ดอก อะไร
เสียบไว้ ในกลางใจเธอ
ทำไม ต้องมาเจอะเจอ
กับรถด่วน ขบวนรถไฟ
ชนแล้วชนเล่า
โถเรา จะทนอย่างไร
เบนซิน ซูเปอร์นั่นไง
เธอช่างไวไฟ สิ้น ดี
ดอก อะไร
ที่ชาย หลงเชยหลงชม
คง ไม่ใช่ดอกส้ม
ดอกกุหลาบ หรือดอกราตรี
เธอคือดอกไม้
สดสวย และหอมยวนยี
อยากถามสักที
ว่าเธอคือดอก อะไร
>กา กี วันทองยังเป็นรองเธอ
ติดบ่วงความสวยของเธอ
แกะไม่หลุด ฉุดไม่ไหว
เธองามเพียบพร้อม
ทั้งกาย แต่เว้นที่ใจ
โบราณ ขนานนามไว้
ดอกอะไร ไม่อยาก บอก
.ดอกไม้เธอ
ให้ชาย ไปทั่วจนเกลื่อน
หยุดที เถิดแม่ขวัญเรือน
แจก ไปหนึ่ง ก็ต้องมีสอง
มีสาม มีสี่ มีห้า มีหก
แล้วยังสำรอง
ใครเห็น เป็นต้องรีบจอง
ดอก ของเธอ ทุกที
....ดนตรี..........
>กา กี วันทองยังเป็นรองเธอ
ติดบ่วงความสวยของเธอ
แกะไม่หลุด ฉุดไม่ไหว
เธองามเพียบพร้อม
ทั้งกาย แต่เว้นที่ใจ
โบราณ ขนานนามไว้
ดอกอะไร ไม่อยาก บอก
.ดอกไม้เธอ
ให้ชาย ไปทั่วจนเกลื่อน
หยุดที เถิดแม่ขวัญเรือน
แจก ไปหนึ่ง ก็ต้องมีสอง
มีสาม มีสี่ มีห้า มีหก
แล้วยังสำรอง
ใครเห็น เป็นต้องรีบจอง
ดอก ของเธอ ทุกที
... จบเพลงแล้วครับ...No comments:

Post a Comment