++++

คลิกที่ + - เพื่อเพิ่ม ลดความเร็วในการดูภาพ

===== Photo album =====
 1. รูปถ่ายของ แมงปอ ชลธิชา มาเยือนเวทีไท 18 สค.2550
 2. รูปถ่ายของ น้องเบนซ์ จูเนียร์ บนเวทีไท 18 สค.2550
 3. รูปถ่ายของไผ่ พงศธร มาออกรายการ 07 show 12 สค 50
 4. รูปถ่ายของ ก็อท จักรพันธ์, แพรวา พัชรี, ไผ่ พงศธร, รัชนก ศรีโลพันธ์, ดอกอ้อ ทุ่งทอง บนเวทีไท 11 สค.50
 5. รูปถ่ายพี่นาง ศิริพร อำไพพงษ์ บนเวที 7 สีคอนเสิร์ต 11 สค.2550
 6. รูปถ่ายไหมไทย ใจตะวัน บนเวที 7 สีคอนเสิร์ต 11 สค.2550
 7. ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมคอนเสิรต์ "ด้วยรักแด่ครูสลา" 11 มี.ค.50

ค้นหาทุกอย่างในเวบนี้


สถิติผู้เข้าชม คน
Stats (เริ่มนับ 23 ส.ค.2550-10.00 น.)

 1. Clip Video คอนเสิร์ต เสียงอิสาน ณ เวทีไทย ตอนที่ 1 วันที่ 15 ก.ย.2550
 2. clip video ไผ่ พงศธร , พี สะเดิด, แพรวา พัชรี ,ตั๊กแตน ชลดา มาออกรายการจันทร์พันดาว 10 ก.ย.2550
 3. MV 6 เพลงสุดม่วนของ หมอลำคู่เอก ปฤษณา วงศ์ศิริ & บานเย็น รากแก่น
 4. MV รวม 7 คลิปวิดีโอการแสดงสดของ ไหมไทย ใจตะวัน (สมัยอยู่เสียงอีสาน)
 5. MV ศิริพร อำไพพงษ์ โบว์รักสีดำ |

Saturday, August 26, 2006

6 เพลงฮิตจาก ดวง มรกต

รักสะท้านหนองหานล่ม
ดวง มรกต
Bbm

พระเวสสันดรชาดก
ดวง มรกต
Bm

....ดนตรี..........
เอา ฮันนี่
จักก่าวก้ำปางก่อนผาแดง
ใจแพงฮักไอ่คำนำจ้อ
พานั่งห้อเหาะเหินเอิ้นสั่ง
หนองหานบ้านล่มจมพื้นนที
ด้วยเหตุที่น้องพี่ชาวเมือง
ฑีตานครเสพสมยังเนื้อ
ภังคีท้าวในกายกระรอก
บ้านเมืองจั่งล่มจมพื้นมิดหาย
น้องและอ้ายเทิงไอ่ผาแดง
มีกรรมตามแฮง
โศกศัลย์วันนี้
.ด้วยท้าวภังคี เคยมีอดีตกาล
เคยมีสัมพันธ์
คู่ครองกับน้องนางไอ่
แต่มาชาตินี้
ภังคีไม่สมดั่งใจ
จึงมีเภทภัย
ให้บ้านเมืองได้ล่มจม
.แปลงเป็นกระรอก
มาหลอกให้นางไอ่หลง
แต่ต้องโดนปลง
ชีพวายให้ตายเสียก่อน
จึงอธิษฐาน ให้ชาวฑีตานคร
ใครกินกระรอก
ขอให้มีอันม้วยมรณ์
ฑีตานคร
จึงล่มจมเป็นหนองหาน
.นี่คือ ความรักครั้งในอดีต
กลับมาเป็นพิษ
เป็นภัยดั่งไฟเผาผลาญ
ผาแดงนางไอ่
พังคีถึงทีร้าวราน
เหลือเพียงตำนาน
เรื่องเศร้าเล่าให้กันฟัง
....ดนตรี..........
ล่ะบัดนี้....
ส่วนว่าผาแดงท้าว
ไปเกิดบนสวรรค์
เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์
ควบคุมดอกฝนฟ้า
ให้ตกมาตามต้อง
ตามหีตคองฤดูเก่า
ซุมพี่น้องไทยเฮา
จึงได้ตกแต่งแต้ม
บั้งไฟขึ้น นั่นส่งแถน
บวงสรวงเด้อ
เออ....เอย
....ดนตรี......
นี่คือตำนาน กล่าวขานกันไว้
ผาแดงนางไอ่ เป็นอนุสรณ์
เรื่องรักสามเส้า
เล่าเป็นบทกลอน
ฑีตานคร
คือหนองหานบ้านสกลฯ
..
...บุญเผวด
มหาเวสสันดร
ชาดกบทตอน
เล่าขานกันมา
องค์พุทธา
พระสัมมาสัมมา
พระโพธิญา
ศาสดาศาสดา
ร่มโพธิ์ชายคา
ศาสนิกชน
ปางชาติประสูติตน
มหาทานมหาทาน
ปางชาติประสูติตน
มหาทานมหาทาน
..มาแห่กัณฑ์หลอน
หัวใจชื่นมื่น
ฟังเทศน์มาลัยหมื่น
มาลัยแสนสำราญ
แห่ข้าวพันก้อน
กินข้าวปุ้นคาวหวาน
ศาสนสถาน
จัดงานปฏิมา
พี่น้องชาวประชา
แห่แหนทำบุญ
ขบวนกองบุญ
แห่เผวดเข้าเมือง
ขบวนกองบุญ
แห่เผวดเข้าเมือง

..พระเวสสันดร
พระนางมัทรี
กัณหาชาลี
บุตรีโอราชา
จากบ้านจากเมือง
สู่เขาวงกต
ปักกฏศาลา
ภาวนาบำเพ็ญ
ชูชกยาจก
ซกมกทุกข์เข็ญ
เดินกันเป็นสาย
แห่แหนเรื่องราว
ผ้าขาวแต่งแต้ม
พระชาติสันดร
ออนซอนออนซอน
แห่เผวดเข้าเมือง
ออนซอนออนซอน
แห่เผวดเข้าเมือง
..ถึงเดือนสี่
โฮมนี้บุญงาน
บุญใหญ่สะท้าน
องค์พระราชา
ลูกหลานนอบน้อม
สักการะบูชา
บุญงานมหา
มหาเวสสันดร
ชาดกบทตอน
ขององค์พระสัมมา
เชิญพระราชา
มหาเวสสันดร
เชิญพระราชา
มหาเวสสันดร..

..พระเวสสันดร
พระนางมัทรี
กัณหาชาลี
บุตรีโอราชา
จากบ้านจากเมือง
สู่เขาวงกต
ปักกฏศาลา
ภาวนาบำเพ็ญ
ชูชกยาจก
ซกมกทุกข์เข็ญ
เดินกันเป็นสาย
แห่แหนเรื่องราว
ผ้าขาวแต่งแต้ม
พระชาติสันดร
ออนซอนออนซอน
แห่เผวดเข้าเมือง
ออนซอนออนซอน
แห่เผวดเข้าเมือง
..ถึงเดือนสี่
บุญนี้โฮมงาน
บุญใหญ่สะท้าน
องค์พระราชา
ลูกหลานนอบน้อม
สักการะบูชา
บุญงานมหา
มหาเวสสันดร
ชาดกบทตอน
ขององค์พระสัมมา
เชิญพระราชา
มหาเวสสันดร
เชิญพระราชา
มหาเวสสันดร..รักสะท้านหนองหานล่ม
ดวง มรกต
Abm

อ้ายทิดเอ่น
ดวง มรกต
C#m

..เอาฮานี่
จักก่าวก้ำปางก่อนผาแดง
ใจแพงฮักไอ่คำนำจ้อ
พากันห้อเหาะเหิรเอิ้นสั่ง
หนองหานบ้านล่มจมพื้นนที
ด้วยเหตุที่
น้องพี่ชาวเมือง
ฑีตานครเสพสมยังเนื้อ
ภังคีท้าวในกายกระรอก
บ้านเมืองจั่งล่ม
จมพื้นมิดหาย
น้องและอ้ายเทิงไอ่ผาแดง
มีกรรมตามแฮง
โศกศัลย์วันนี้
..ด้วยท้าวภังคี
เคยมีอดีตกาล
เคยมีสัมพันธ์
คู่ครองกับน้องนางไอ่
แต่มาชาตินี้
ภังคีไม่สมดั่งใจ
จึงมีเภทภัย
ให้บ้านเมืองได้ล่มจม
แปลงเป็นกระรอก
มาหลอกให้นางไอ่หลง
แต่ต้องโดนปลง
ชีพวายให้ตายเสียก่อน
จึงอธิษฐาน
ให้ชาวฑีตานคร
ใครกินกระรอก
ขอให้มีอันม้วยมรณ์
ฑีตานคร
จึงล่มจมเป็นหนองหาน
นี่คือความรักครั้งในอดีต
กลับมาเป็นพิษ
เป็นภัยดั่งไฟเผาผลาญ
ผาแดงนางไอ่
พังคีถึงทีร้าวราญ
เหลือเพียงตำนาน
เรื่องเศร้าเล่าให้กันฟัง
ดนตรี ***ตึกคอม***
..ล่ะบัดนี้
ส่วนว่าผาแดงท้าว
ไปเกิดบนสวรรค์
เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์
ควบคุมดอกฝนฟ้า
ให้ตกมาตามต้อง
ตามฮีตคองฤดูเก่า
ซุมพี่น้องไทยเฮา
จึงได้ตกแต่งแต้ม
บั้งไฟขึ้นนั่นส่งแถน
บวงสรวงเด้อ...เออ..เอย
..นี่คือตำนาน
กล่าวขานกันไว้
ผาแดงนางไอ่
เป็นอนุสรณ์
เรื่องรักสามเส้า
เล่าเป็นบทกลอน
ฑีตานคร
คือหนองหานบ้านสกล


..ได้ขับป้ายแดง
แล้วทำเป็นแกล้งลืมกัน
น้องเอิ้นกะบ่หัน
ทำเป็นจำบ่ได้
หย่างเบิดขึ้นฟ้า
ทำเป็นทรงท่าใหญ่
ผู้ได๋เอิ้นใส่
กะทำเป็นบ่ได้ยิน
..เมื่อก่อนหูดี
แต่เดี๋ยวนี้สิหูตึง
ทำวางมาดทะมึนทึง
ผิดจากเดิมไปสิ้น
พอรวยเข้าหน่อย
กะทำเป็นลอยคือสิบิน
ขับป้ายแดงโฟร์วีน
แล้วคุยมือถือคือกับเสี่ย
..เว้าแต่เรื่องเงินแสน
เรื่องสร้อยเรื่องแหวน
เรื่องหวยเรื่องหุ้น
ต้นทุนดอกเบี้ย
เอิ้นกินข้าวเหนียว
ฮอดบ่เหลียวเลยเสี่ย
เอิ้นฟังหมอลำ
แล้วทำเป็นเบี่ย ๆ
เห็นแล้วบ่เซี่ย
บ่เซี่ยว่าอ้ายสิเป็น
..ได้ขับป้ายแดง
แล้วทำเป็นแกล้งขี้อ่ง
ทำวางมาดกดทรง
หลงตัวเองเห็น ๆ
ชื่อเก่าเปลี่ยนใหม่
ทันสมัยว่าราเชนทร์
จั่งแม่นเป็นฮ้ายน้ออ้ายเอ่น
ผู้สาวบ้านเฮา
อ้ายบ่เว้านำ
ดนตรี *OASIS*
..เว้าแต่เรื่องเงินแสน
เรื่องสร้อยเรื่องแหวน
เรื่องหวยเรื่องหุ้น
ต้นทุนดอกเบี้ย
เอิ้นกินข้าวเหนียว
ฮอดบ่เหลียวเลยเสี่ย
เอิ้นฟังหมอลำ
แล้วทำเป็นเบี่ย ๆ
เห็นแล้วบ่เซี่ย
บ่เซี่ยว่าอ้ายสิเป็น
..ได้ขับป้ายแดง
แล้วทำเป็นแกล้งขี้อ่ง
ทำวางมาดกดทรง
หลงตัวเองเห็น ๆ
ชื่อเก่าเปลี่ยนใหม่
ทันสมัยว่าราเชนทร์
จั่งแม่นเป็นฮ้ายน้ออ้ายเอ่น
ผู้สาวบ้านเฮา
อ้ายบ่เว้านำฮักคนมีเจ้าของ
ดวง มรกต
Bm

ฮักอ้ายโสตายนำ (Bm)
ดวง มรกต
Bm

..บ่ฮู้มาก่อน
ว่าอ้ายนั้นมีเจ้าของ
บ่ซั่นบ่มอง
บ่ฮักหัวปักหัวปำ
ย้อนว่าบ่ฮู้
จังหลู่พาใจถลำ
ตอนเพื่อนแนะนำ
อ้ายหลอกบอกบ่มีแฟน
..มาฮู้ทีหลัง
บัดพลาดบัดพลั้งสายเกิน
บัดเจ้าของเพิ่น
มาทวงมาหวงมาแหน
เอาคืนบ่ได้
หลงไปเฮ็ดทางบ่แม่น
ตกเป็นเชลยแข่น ๆ
เป็นซู้กับแฟนผู้อื่น
..บ่ฮู้อีหลี
ว่าอ้ายนั่นมีเจ้าของ
ถ้าฮู้บ่มอง
บ่จ้องบ่จีบบ่ฝืน
อกเขาอกเฮา
กะฮู้กันอยู่เต็มกลืน
มักแฟนผู้อื่น
เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
..ย้อนใจมันเผลอ
โทษเด้อที่ทำลงไป
ได้โปรดอภัย
อย่าให้เป็นบาปเป็นกรรม
ขอโทษหลาย ๆ
ต่อไปสิหลาบสิจำ
อโหสิกรรม
โทษเด้อที่เผลอลืมตัว

..บ่ฮู้อีหลี
ว่าอ้ายนั่นมีเจ้าของ
ถ้าฮู้บ่มอง
บ่จ้องบ่จีบบ่ฝืน
อกเขาอกเฮา
กะฮู้กันอยู่เต็มกลืน
มักแฟนผู้อื่น
เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
..ย้อนใจมันเผลอ
โทษเด้อที่ทำลงไป
ได้โปรดอภัย
อย่าให้เป็นบาปเป็นกรรม
ขอโทษหลาย ๆ
ต่อไปสิหลาบสิจำ
อโหสิกรรม
โทษเด้อที่เผลอลืมตัว


..คันบ่ฮักอ้าย
แล้วไสน้องสิตามมา
ให้พ่อให้แม่เสียหน้า
ให้บ้านเพิ่นส่าน้ออ้าย
สิเป็นหยังหยัง
น้องกะบ่สนใจ
ขอเพียงได้อยู่กับอ้าย
สิตายทางน้องบ่ว่า
..ใจโสคักแล้ว
ไผเว้าไผแซวกะส่าง
ขอเพียงมีอ้ายเคียงข้าง
ก็สุขใจเป็นหนักหนา
บ่ห่วงบ่สน
คำคนเขาสินินทา
ยอมอายหนีตามอ้ายมา
เพราะว่าอ้ายคือคนฮัก
..คือฮัก
ฮักอ้ายที่สุดในโลก
มั่นในมั่นอก
น้องนี้เสียเป็นยิ่งนัก
ขอเพียงแต่ชาย
อย่าให้ใจเพเหหัก
เฮ็ดให้ความฮัก
สองเฮาเพม้างกลางเขิ่ง
..หนีมากับอ้าย
ก็หวังมาตายดาบหน้า
อ้ายคือสุดที่บูชา
หวังใจได้พึ่งได้เพิง
อย่าป๋าอย่าถิ่ม
ลืมไลให้อ้ายนั่นเบิ่ง
ขอให้ฮักไปเหิงเหิง
คือกับน้องนี้
ที่โสตายนำ..

..หนีมากับอ้าย
ก็หวังมาตายดาบหน้า
อ้ายคือสุดที่บูชา
หวังใจได้พึ่งได้เพิง
อย่าป๋าอย่าถิ่ม
ลืมไลให้อ้ายนั่นเบิ่ง
ขอให้ฮักไปเหิงเหิง
คือกับน้องนี้
ที่โสตายนำ..
No comments:

Post a Comment